Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


poprawki_ewd

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
poprawki_ewd [2017/01/19 18:42]
t.zoltak [Do rozwiązania]
poprawki_ewd [2018/02/02 17:59]
t.zoltak [Do rozwiązania]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Do rozwiązania ===== ===== Do rozwiązania =====
  
-  * **id_szkoly ​20210 (gimnazjum):** +  * **id_szkoly ​uzupełnić ​(typ):**. 
-    * Problem: ​Uczniowie zdający w 2016 r. zdawali sprawdzian w SP, która nie znajduje się w naszej bazie szkół (zapewne w praktyce jest to ta sama SP, która zasilała to gimnazjum w poprzednich latach, tylko zmienił jej się kod OKE, albo coś podobnego) i w efekcie w zbiorze danych kontekstowych mają jako //​id_szkoly//​ -1, i //​pomin_szkole//​ ustawione na TRUE, w związku z czym nie przyłączają im się wyniki sprawdzianu.+    * Problem: ​opisać problem.
     * Do poprawy:     * Do poprawy:
-      - Zmienić funkcję pobierz_dane_kontekstowe() z pakietu //EWDdane//tak aby była mniej restrykcyjna i nie brała pod uwagę niezerowości //​id_szkoly//​ przy dkonstruowaniu zmiennej //​populacja_we//​ **(wykonane 2017-01-19)**. +      - Wymienić krokijakie trzeba podjąć, aby problem rozwiązać.
-      - przygotować dane i przeliczyć na nowo wskaźniki EWD gimn. 2016-2014. +
-  * **id_szkoly 27687 (technikum):​** +
-    * Problem: W danych z 2016 r. wystąpiły "​cyfrowe klasy",​ w efekcie czego rocznik ten nie został uwzględniony w analizach. +
-    * Do poprawy: +
-      - zmienić kody oddziałów w danych z 2016 r. (matura) na litery, +
-      - pobrać na nowo dane kontekstowe dla matury, +
-      - przygotować dane i przeliczyć na nowo wskaźniki EWD T 2016-2014. +
-  * **id_szkoly 14325 (gimnazjum):​** +
-    * Problem: w 2016 r. szkoła zmieniła id CKE, czego nie odnotowaliśmy przy aktualizacji bazy szkół. W efekcie utworzona została nowa szkoła o id_szkoly 78452 i niemożliwe jest pokazanie (poprawnej) elipsy dla okresu 2016-2014. +
-    * Do poprawy: +
-      - przepiąć dane adresowe i wyniki uczniów z 2016 r. szkoły o id_szkoly 78452 do szkoły o id_szkoly 14325 **(wykonane 2016-11-17)**,​ +
-      - pobrać na nowo dane kontekstowe dla gimnazum, +
-      - przygotować dane i przeliczyć na nowo wskaźniki EWD gimn. 2016-2014,​ +
-      - usunąć z bazy szkołę o id_szkoly 78452 **(wykonane 2017-01-19)**.+
  
 ===== Rozwiązane ===== ===== Rozwiązane =====
  
 +  * **id_szkoly 20210 (gimnazjum):​**
 +    * Problem: Uczniowie zdający w 2016 r. byli wykluczani z analizy, ponieważ SP, w której pisali sprawdzian nie została odnotowywana w naszej bazie szkół.
 +    * Poprawiono 2017-01-20.
 +  * **id_szkoly 14325 (gimnazjum):​**
 +    * Problem: w 2016 r. szkoła zmieniła id CKE, czego nie odnotowaliśmy przy aktualizacji bazy szkół.
 +    * Poprawiono 2017-01-20.
 +  * **id_szkoly 27687 (technikum):​**
 +    * Problem: W danych z 2016 r. wystąpiły "​cyfrowe klasy",​ w efekcie czego rocznik ten nie został uwzględniony w analizach.
 +    * Poprawiono 2017-01-20.
   * **id_szkoly 31240 (gimnazjum):​**   * **id_szkoly 31240 (gimnazjum):​**
     * Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.     * Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.
-    * Poprawiony ​2016-11-16.+    * Poprawiono ​2016-11-16.
   * **id_szkoly 28370 (technikum):​**   * **id_szkoly 28370 (technikum):​**
     * Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.     * Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.
-    * Poprawiony ​2016-11-13.+    * Poprawiono ​2016-11-13.
poprawki_ewd.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/09 13:15 przez t.zoltak