Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


poprawki_ewd

Dziennik drobniejszych korekt związanych z obliczaniem wskaźników EWD

Do rozwiązania

 • id_szkoly uzupełnić (typ):.
  • Problem: opisać problem.
  • Do poprawy:
   1. Wymienić kroki, jakie trzeba podjąć, aby problem rozwiązać.

Rozwiązane

 • id_szkoly 28108 (technikum):.
  • Problem: w 2021 r. szkoła zmieniła id OKE, czego nie odnotowaliśmy przy aktualizacji bazy szkół.
  • Poprawiono 2021-10-28.
 • id_szkoly 28196 (technikum):
  • Problem: w 2018 r. szkoła zmieniła id OKE, czego nie odnotowaliśmy przy aktualizacji bazy szkół.
  • Poprawiono 2019-01-09.
 • id_szkoly 28249 (technikum)
  • W 2017 r. dane z tej szkoły zostały przekazane z OKE pod identyfikatorem LO o id_szkoly 25847 (tj. '302408-0611J').
  • Poprawiono 2018-01-30.
 • id_szkoly 20210 (gimnazjum):
  • Problem: Uczniowie zdający w 2016 r. byli wykluczani z analizy, ponieważ SP, w której pisali sprawdzian nie została odnotowywana w naszej bazie szkół.
  • Poprawiono 2017-01-20.
 • id_szkoly 14325 (gimnazjum):
  • Problem: w 2016 r. szkoła zmieniła id OKE, czego nie odnotowaliśmy przy aktualizacji bazy szkół.
  • Poprawiono 2017-01-20.
 • id_szkoly 27687 (technikum):
  • Problem: W danych z 2016 r. wystąpiły „cyfrowe klasy”, w efekcie czego rocznik ten nie został uwzględniony w analizach.
  • Poprawiono 2017-01-20.
 • id_szkoly 31240 (gimnazjum):
  • Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.
  • Poprawiono 2016-11-16.
 • id_szkoly 28370 (technikum):
  • Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.
  • Poprawiono 2016-11-13.
poprawki_ewd.txt · ostatnio zmienione: 2022/09/14 18:36 przez t.zoltak