Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pgadmin

pgAdmin

pgAdmin jest graficznym interfejsem użytkownika umożliwiającym wykonywanie zapytań SQL i administrowanie bazami danych Postgresql.

Dla nas interesująca jest pierwsza z opisanych funkcjonalności - wykonywanie zapytań SQL.

Instalacja

Konfiguracja połączenia

 • Uruchomić pgAdmina
 • Nacisnąć ikonkę wtyczki w prawym górnym rogu ekranu
 • Wypełnić pola w okienku konfiguracji połączenia, jak na zrzucie ekranu poniżej:
  Jako hasło wpisać CalEBo9
 • Nacisnąć OK - baza powinna pojawić się w drzewku Serwery w lewej szpalcie

Wykonywanie zapytań SQL

 • Uruchomić pgAdmina
 • W drzewku po lewej stronie ekranu kliknąć dwukrotnie na bazie danych, z którą chcemy się połączyć
  Po nawiązaniu połączenia rozwinie się ona automatycznie w nowe drzewko
 • Z drzewka, które się wyświetliło, wybrać Bazy danych → ewd
 • Nacisnąć przycisk lupy z napisem SQL w środku (6 od lewej na pasku narzędzi)
  Wyświetli się okienko umożliwiające wykonywanie zapytań SQL
 • Okienko ma trzy główne części
  • lewą w górnym wierszu - tutaj wpisuje się zapytanie SQL
  • prawą w górnym wierszu - jest to notatnik - można w nim coś sobie notować, można też w ogóle z niego nie korzystać
  • dolną - tutaj wyświetlane są wyniki zapytania
 • Wpisujemy komendę SQL w lewym okienku w górnym rzędzie i:
  • jeśli chcemy, by wynik zapytań został wyświetlone na ekranie (w dolnej części okienka), naciskamy przycisk zielonego play (11 od lewej na pasku narzędzi)
   • wyświetlone wyniki można zaznaczyć i skopiować za pomocą CTRL+C
  • jeśli chcemy, by wynik zapytania został zapisany do pliku CSV, naciskamy przycisk zielonego play z niebieską dyskietką (13 od lewej na pasku narzędzi)

Uwagi

 • Niektóre zapytania (w szczególności te, które pobierają wyniki egzaminacyjne dla całych roczników uczniów) mogą wykonywać się nawet kilkanaście minut
 • Wykonując zapytania SQL można korzystać z funkcji wbudowanych w bazę danych.

Przykład

Zrzut ekranu przedstawiający główne okno pgAdmina (po lewej) oraz okienko z wyświetlonym rezultatem przykładowego zapytania SQL (po prawej):

pgadmin.txt · ostatnio zmienione: 2014/05/07 17:26 przez zozlak