Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pakietassert

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pakietassert [2015/07/01 15:18]
t.zoltak [Inne funkcje]
pakietassert [2015/07/01 15:33]
t.zoltak [Przewodnik po funkcjach pakietu assertive]
Linia 1: Linia 1:
 ======Przewodnik po funkcjach pakietu assertive====== ======Przewodnik po funkcjach pakietu assertive======
  
 +Warto zapoznać się z winietkami od pakietu, autorstwa Richarda Cottona:
 +
 +  * [[http://​cran.at.r-project.org/​web/​packages/​assertive/​vignettes/​introduction.html|Introduction]].
 +  * [[http://​cran.at.r-project.org/​web/​packages/​assertive/​vignettes/​checking_function_inputs.html|Checking function inputs]].
 +  * [[http://​cran.at.r-project.org/​web/​packages/​assertive/​vignettes/​checklists.html|Checklists of checks]]
 =====Typy funkcji===== =====Typy funkcji=====
  
Linia 76: Linia 81:
  
 Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**! Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**!
 +
 +**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom, z wyjątkiem [assert_]is_if_condition(),​ nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.
  
 ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
Linia 276: Linia 283:
     * Uwagi:     * Uwagi:
       * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).       * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).
-=====Argumenty,​ które powinny być jednoelementowe===== +  ​* **DIM()**: 
- +    * Funkcja zwraca ​liczbę wymiarów ​lub długość (jeśli obiekt ​nie ma wymiarów). 
-**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć. +  * **n_elements()**: 
- +    * Funkcja zwraca liczbę „atomowych” elementów obiektu ​(npw przypadku macierzy - liczba komórek, w przypadku listy - długość wektora powstającego przez wywołanie na liście unlist()). 
-  ​* **use_first()**: +  * **coerce_to()**: 
-    * Funkcja zwraca ​pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcej, dodatkowo pluje ostrzeżeniem. +    * Funkcja przeprowadza rzutowanie typów ​(w sposób nieco bardziej bezpieczny niż funkcje rodziny as.[...]).
-    * Uwagi: +
-      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu ​lub nie ostrzeżenia decyduje ​długość ​samej listy (nie struktura jej elementów). +
-  * **is_scalar()**: +
-    * Sprawdza, czy obiekt jest skalarem ​(tj. długości jeden). +
-  * Funkcje ​**[assert_]is_a[n]_[...]**: +
-    * Funkcje testują, czy obiekt jest danego typu i **jednocześnie** jest skalarem ​(tj. długości jeden). +
-    * Funkcje '​is_a_[...]'​ zwracają, czy warunki są spełnione. +
-    * Funkcje '​assert_is_a_[...]'​ zwracają błędy, jeśli warunki nie są spełnione. +
-    * Typy, które można testować obejmują:​ +
-      * [assert_]is_a_bool - typ //logical//. +
-      * [assert_]is_an_empty_string - pusty ciąg znaków (''​). +
-      * [assert_]is_a_complex - typ //complex// (np//1i//). +
-      * [assert_]is_an_integer - typ //​integer//​. +
-      * [assert_]is_a_non_empty_string - niepusty ciąg znaków +
-      * [assert_]is_a_number - typ //numeric// (//​integer//​ lub //double//). +
-      * [assert_]is_a_raw - typ //raw// (takie dziwne coś, p. //?​raw//​). +
-      * [assert_]is_a_string - ciąg znaków. +
- +
-====Testowanie złożonych typów====+
  
  
pakietassert.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/01 15:33 przez t.zoltak