Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pakietassert

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
pakietassert [2015/07/01 15:17]
t.zoltak [Funkcje weryfikujące związane z typem i możliwościami systemu]
pakietassert [2015/07/01 15:22]
t.zoltak [Funkcje weryfikujące typ i jednooelementowość]
Linia 76: Linia 76:
  
 Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**! Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**!
 +
 +**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom, z wyjątkiem [assert_]is_if_condition(),​ nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.
  
 ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
Linia 271: Linia 273:
     * [assert_]is_windows();​     * [assert_]is_windows();​
 =====Inne funkcje===== =====Inne funkcje=====
-=====Argumenty,​ które powinny być jednoelementowe===== 
- 
-**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć. 
  
   * **use_first()**:​   * **use_first()**:​
Linia 279: Linia 278:
     * Uwagi:     * Uwagi:
       * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).       * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).
-  * **is_scalar()**:​ 
-    * Sprawdza, czy obiekt jest skalarem (tj. długości jeden). 
-  * Funkcje **[assert_]is_a[n]_[...]**:​ 
-    * Funkcje testują, czy obiekt jest danego typu i **jednocześnie** jest skalarem (tj. długości jeden). 
-    * Funkcje '​is_a_[...]'​ zwracają, czy warunki są spełnione. 
-    * Funkcje '​assert_is_a_[...]'​ zwracają błędy, jeśli warunki nie są spełnione. 
-    * Typy, które można testować obejmują: 
-      * [assert_]is_a_bool - typ //​logical//​. 
-      * [assert_]is_an_empty_string - pusty ciąg znaków (''​). 
-      * [assert_]is_a_complex - typ //complex// (np. //1i//). 
-      * [assert_]is_an_integer - typ //​integer//​. 
-      * [assert_]is_a_non_empty_string - niepusty ciąg znaków 
-      * [assert_]is_a_number - typ //numeric// (//​integer//​ lub //​double//​). 
-      * [assert_]is_a_raw - typ //raw// (takie dziwne coś, p. //?raw//). 
-      * [assert_]is_a_string - ciąg znaków. 
- 
-====Testowanie złożonych typów==== 
- 
  
pakietassert.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/01 15:33 przez t.zoltak