Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pakietassert

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
pakietassert [2015/07/01 15:06]
t.zoltak [Funkcje weryfikujące związane z systemem plików]
pakietassert [2015/07/01 15:27]
t.zoltak [Inne funkcje]
Linia 76: Linia 76:
  
 Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**! Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**!
 +
 +**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom, z wyjątkiem [assert_]is_if_condition(),​ nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.
  
 ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
Linia 199: Linia 201:
 |_valid_variable_name[s] |  +  |  -  |  +  |  +  | |_valid_variable_name[s] |  +  |  -  |  +  |  +  |
  
-|^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |+^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
 |_cas_number[s] ​                  ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | |_cas_number[s] ​                  ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  |
 |_credit_card_number[s] ​          | ::: | ::: | ::: | ::: | |_credit_card_number[s] ​          | ::: | ::: | ::: | ::: |
Linia 215: Linia 217:
 =====Funkcje weryfikujące związane z systemem plików===== =====Funkcje weryfikujące związane z systemem plików=====
  
-|^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | +^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
-|_dir[s] ​            | + | - | + | + | +|_dir[s] ​            ​| ​        
-|_empty_file[s] ​     | +|_empty_file[s] ​     | ::: ::: ::: ::: 
-|_executable_file[s] | +|_executable_file[s] | ::: ::: ::: ::: 
-|_existing_file[s] ​  ​| ​+|_existing_file[s] ​  ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_readable_file[s] ​  ​| ​+|_readable_file[s] ​  ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_writable_file[s] ​  ​| ​|+|_writable_file[s] ​  ​| ​::: ::: ::: ::: |
 =====Funkcje weryfikujące związane z połączeniami ('​connections'​)===== =====Funkcje weryfikujące związane z połączeniami ('​connections'​)=====
 +
 +^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
 +|_bzfile_connection ​    ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  |
 +|_connection ​           | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_fifo_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_file_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_gzfile_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_incomplete_connection | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_open_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_pipe_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_readable_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_socket_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_stderr ​               | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_stdin ​                | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_stdout ​               | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_terminal_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_text_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_unz_connection ​       | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_url_connection ​       | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_writable_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|_xzfile_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: |
 =====Funkcje weryfikujące związane ze środowiskiem ('​enviroment'​)===== =====Funkcje weryfikujące związane ze środowiskiem ('​enviroment'​)=====
-=====Funkcje weryfikujące związane z typem i możliwościami systemu===== 
-=====Inne funkcje===== 
-=====Argumenty,​ które powinny być jednoelementowe===== 
  
-**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć. +^//​dopełnienie//​ ^ isare ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
- +|_batch_mode ​              ​| ​ +  |  +  |  ​-  ​|  -  | 
-  * **use_first()**:​ +|_binding_locked ​          | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-    * Funkcja zwraca pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcej, dodatkowo pluje ostrzeżeniem. +|_comma_for_decimal_point ​ | ::: | ::: | ::: | ::| 
-    * Uwagi: +|_debugged ​                | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów). +|_existing ​                ​| ​ +  |  ​ ​| ​ +  |  +  | 
-  * **is_scalar()**+|_interactive ​             |  +  |  +  |  ​ ​|  ​ | 
-    * Sprawdza, czy obiekt jest skalarem (tj. długości jeden). +|_loaded ​                  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-  * Funkcje **[assert_]is_a[n]_[...]**+|_period_for_decimal_point | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-    * Funkcje testują, czy obiekt jest danego typu i **jednocześnie** jest skalarem (tj. długości jeden). +=====Funkcje weryfikujące związane ​typem i możliwościami systemu=====
-    * Funkcje '​is_a_[...]'​ zwracają, czy warunki są spełnione. +
-    * Funkcje '​assert_is_a_[...]'​ zwracają błędy, jeśli warunki nie są spełnione. +
-    * Typy, które można testować obejmują+
-      * [assert_]is_a_bool ​typ //​logical//​. +
-      * [assert_]is_an_empty_string ​pusty ciąg znaków (''​). +
-      * [assert_]is_a_complex ​typ //complex// (np. //1i//). +
-      * [assert_]is_an_integer - typ //​integer//​. +
-      * [assert_]is_a_non_empty_string - niepusty ciąg znaków +
-      * [assert_]is_a_number - typ //numeric// (//​integer//​ lub //​double//​). +
-      * [assert_]is_a_raw - typ //raw// (takie dziwne coś, p. //?​raw//​). +
-      * [assert_]is_a_string - ciąg znaków. +
- +
-====Testowanie ​złożonych typów==== +
- +
-====Testowanie ​możliwości środowiska====+
  
   * Funkcje **[assert_]r_has_[...]_capabilities**.   * Funkcje **[assert_]r_has_[...]_capabilities**.
Linia 267: Linia 272:
     * [assert_]is_unix();​     * [assert_]is_unix();​
     * [assert_]is_windows();​     * [assert_]is_windows();​
 +=====Inne funkcje=====
 +
 +  * **use_first()**:​
 +    * Funkcja zwraca pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcej, dodatkowo pluje ostrzeżeniem.
 +    * Uwagi:
 +      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).
 +  * **DIM()**:
 +    * Funkcja zwraca liczbę wymiarów lub długość (jeśli obiekt nie ma wymiarów).
 +  * **n_elements()**:​
 +    * Funkcja zwraca liczbę „atomowych” elementów obiektu (np. w przypadku macierzy - liczba komórek, w przypadku listy - długość wektora powstającego przez wywołanie na liście unlist()).
 +  * **coerce_to()**:​
 +    * Funkcja przeprowadza rzutowanie typów (w sposób nieco bardziej bezpieczny niż funkcje rodziny as.[...]).
 +
 +
pakietassert.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/01 15:33 przez t.zoltak