Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pakietassert

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
pakietassert [2015/07/01 14:15]
t.zoltak [Funkcje weryfikujące własności obiektów]
pakietassert [2015/07/01 15:27]
t.zoltak [Inne funkcje]
Linia 76: Linia 76:
  
 Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**! Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**!
 +
 +**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom, z wyjątkiem [assert_]is_if_condition(),​ nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.
  
 ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
Linia 155: Linia 157:
  
 ^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
-|_in_future | + | - | + | + | +|_in_future |         
-|_in_past ​  ​| ​|+|_in_past ​  ​| ​::: ::: ::: ::: |
  
 ^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
-|_divisible_by ​             | + | - | + | + | +|_divisible_by ​             |         
-|_even ​                     | +|_even ​                     | ::: ::: ::: ::: 
-|_finite ​                   | +|_finite ​                   | ::: ::: ::: ::: 
-|_imaginary ​                ​| ​+|_imaginary ​                ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_in_closed_range ​          ​| ​+|_in_closed_range ​          ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_in_left_open_range ​       | +|_in_left_open_range ​       | ::: ::: ::: ::: 
-|_in_open_range ​            ​| ​+|_in_open_range ​            ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_in_range ​                 | +|_in_range ​                 | ::: ::: ::: ::: 
-|_in_right_open_range ​      ​| ​+|_in_right_open_range ​      ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_infinite ​                 | +|_infinite ​                 | ::: ::: ::: ::: 
-|_nan                       ​| ​+|_nan                       ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_negative ​                 | +|_negative ​                 | ::: ::: ::: ::: 
-|_negative_infinity ​        ​| ​+|_negative_infinity ​        ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_non_negative ​             | +|_non_negative ​             | ::: ::: ::: ::: 
-|_non_positive ​             | +|_non_positive ​             | ::: ::: ::: ::: 
-|_not_nan ​                  ​| ​+|_not_nan ​                  ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_numbers_are_whole_numbers | - | - | + | + | +|_numbers_are_whole_numbers |         
-|_odd                       | + | - | + | + | +|_odd                       ​| ​        
-|_percentage[s] ​            ​| ​+|_percentage[s] ​            ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_positive ​                 | +|_positive ​                 | ::: ::: ::: ::: 
-|_positive_infinity ​        ​| ​+|_positive_infinity ​        ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_proportion[s] ​            ​| ​+|_proportion[s] ​            ​| ​::: ::: ::: ::: 
-|_real ​                     | +|_real ​                     | ::: ::: ::: ::: 
-|_whole_number[s] ​          ​| ​|+|_whole_number[s] ​          ​| ​::: ::: ::: ::: |
  
 ^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
-|_set_equal | + | + | - | - | +|_set_equal |         
-|_subset ​   | +|_subset ​   | ::: ::: ::: ::: 
-|_superset ​ | |+|_superset ​ | ::: ::: ::: ::: |
 ====Ciągi znaków==== ====Ciągi znaków====
-=====Funkcje weryfikujące związane z systemem plików===== 
-=====Funkcje weryfikujące związane z połączeniami ('​connections'​)===== 
-=====Funkcje weryfikujące związane ze środowiskiem ('​enviroment'​)===== 
-=====Funkcje weryfikujące związane z typem i możliwościami systemu===== 
-=====Inne funkcje===== 
-=====Argumenty,​ które powinny być jednoelementowe===== 
  
-**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom nie przeszkadzajeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniuNaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.+^//​dopełnienie//​ ^ isare ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_date_string[s] ​        ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_hex_colour[s] ​         | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_ip_addresse[s] ​        | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_numeric_string[s] ​     | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_single_character[s] ​   | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_valid_r_code ​          ​| ​ +  |  ​ ​| ​ -  |  -  | 
 +|_valid_variable_name[s] |  +  |  -  |  +  |  +  |
  
-  * **use_first()**:​ +^//dopełnienie// ^ isare ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
-    * Funkcja zwraca pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcejdodatkowo pluje ostrzeżeniem. +|_cas_number[s] ​                  ​| ​  |  -  |  +  |  +  | 
-    * Uwagi: +|_credit_card_number[s          | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów). +|_email_addresse[s]               | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-  ​* **is_scalar()**:​ +|_honorific ​                      ​| ​ +  |  ​ ​| ​ -  |  -  | 
-    * Sprawdza, czy obiekt jest skalarem (tj. długości jeden). +|_isbn_code[s                   ​| ​ +  |  ​ ​| ​ +  |  +  | 
-  * Funkcje **[assert_]is_a[n]_[...]**+|_isbn10_code ​                    ​| ​ +  |  -  |  -  |  -  | 
-    * Funkcje testują, czy obiekt jest danego typu i **jednocześnie** jest skalarem (tj. długości jeden). +|_isbn13_code ​                    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-    * Funkcje 'is_a_[...]' zwracają, czy warunki ​są spełnione. +|_uk_car_licence[s              |  +  |  ​ ​| ​ +  |  +  | 
-    * Funkcje '​assert_is_a_[...]' zwracają błędy, jeśli warunki nie są spełnione. +|_uk_national_insurance_number[s| ::: | ::: | ::: | ::: | 
-    * Typy, które można testować obejmują+|_uk_postcode[s                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      * [assert_]is_a_bool ​typ //​logical//​. +|_uk_telephone_number[s         | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      ​* ​[assert_]is_an_empty_string ​pusty ciąg znaków (''​). +|_us_telephone_number[s         | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      ​* ​[assert_]is_a_complex ​typ //complex// (np. //1i//). +|_us_zip_code[s                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      ​* ​[assert_]is_an_integer - typ //​integer//​. +=====Funkcje weryfikujące związane z systemem plików=====
-      ​* ​[assert_]is_a_non_empty_string - niepusty ciąg znaków +
-      ​* ​[assert_]is_a_number - typ //numeric// (//​integer//​ lub //​double//​). +
-      ​* ​[assert_]is_a_raw - typ //raw// (takie dziwne coś, p. //?raw//). +
-      ​* ​[assert_]is_a_string - ciąg znaków.+
  
-====Testowanie ​ożonych typów====+^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_dir[s] ​            ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_empty_file[s] ​     | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_executable_file[s] | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_existing_file[s] ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_readable_file[s] ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_writable_file[s] ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane ​połączeniami ('​connections'​)=====
  
-====Testowanie ​możliwości środowiska====+^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_bzfile_connection ​    ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_connection ​           | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_fifo_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_file_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_gzfile_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_incomplete_connection | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_open_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_pipe_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_readable_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_socket_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_stderr ​               | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_stdin ​                | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_stdout ​               | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_terminal_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_text_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_unz_connection ​       | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_url_connection ​       | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_writable_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_xzfile_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane ze środowiskiem ('​enviroment'​)===== 
 + 
 +^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_batch_mode ​              ​| ​ +  |  +  |  -  |  -  | 
 +|_binding_locked ​          | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_comma_for_decimal_point ​ | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_debugged ​                | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_existing ​                ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_interactive ​             |  +  |  +  |  -  |  -  | 
 +|_loaded ​                  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_period_for_decimal_point | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane z typem i możliwościami systemu=====
  
   * Funkcje **[assert_]r_has_[...]_capabilities**.   * Funkcje **[assert_]r_has_[...]_capabilities**.
Linia 235: Linia 272:
     * [assert_]is_unix();​     * [assert_]is_unix();​
     * [assert_]is_windows();​     * [assert_]is_windows();​
 +=====Inne funkcje=====
 +
 +  * **use_first()**:​
 +    * Funkcja zwraca pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcej, dodatkowo pluje ostrzeżeniem.
 +    * Uwagi:
 +      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).
 +  * **DIM()**:
 +    * Funkcja zwraca liczbę wymiarów lub długość (jeśli obiekt nie ma wymiarów).
 +  * **n_elements()**:​
 +    * Funkcja zwraca liczbę „atomowych” elementów obiektu (np. w przypadku macierzy - liczba komórek, w przypadku listy - długość wektora powstającego przez wywołanie na liście unlist()).
 +  * **coerce_to()**:​
 +    * Funkcja przeprowadza rzutowanie typów (w sposób nieco bardziej bezpieczny niż funkcje rodziny as.[...]).
 +
 +
pakietassert.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/01 15:33 przez t.zoltak