Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pakietassert

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
pakietassert [2015/07/01 14:08]
t.zoltak [Podział ze względu na dziedzinę stosowania]
pakietassert [2015/07/01 15:27]
t.zoltak [Inne funkcje]
Linia 76: Linia 76:
  
 Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**! Jeśli to czytasz, zapoznaj się z funkcją **is_if_conditon()**!
 +
 +**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom, z wyjątkiem [assert_]is_if_condition(),​ nie przeszkadza,​ jeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniu: NaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.
  
 ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | ^//​dopełnienie// ​    ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are |
Linia 116: Linia 118:
 |_elements ​      | - | - | - | - | + | + | |_elements ​      | - | - | - | - | + | + |
 |_error_free ​    | + | - | - | - | - | - | |_error_free ​    | + | - | - | - | - | - |
 +|_inherited_from | + | + | - | - | - | - |
 |_names ​         | - | - | - | - | + | + | |_names ​         | - | - | - | - | + | + |
 |_no_duplicates ​ | - | - | - | - | + | + | |_no_duplicates ​ | - | - | - | - | + | + |
Linia 151: Linia 154:
 |_true ​                              | + | - | + | + | |_true ​                              | + | - | + | + |
  
-====Wartości liczbowe====+====Wartości liczbowe, daty i zbiory====
  
-====Ciągi znaków (w tym specyficzne)==== +^//dopełnienie// ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
-=====Funkcje weryfikujące związane z systemem plików===== +|_in_future |  +  |  -  |  +  |  +  | 
-=====Funkcje weryfikujące związane z połączeniami ('​connections'​)===== +|_in_past ​  | ::: | ::: | ::: | ::: |
-=====Funkcje weryfikujące związane ze środowiskiem ('​enviroment'​)===== +
-=====Funkcje weryfikujące związane z typem i możliwościami systemu===== +
-=====Inne funkcje===== +
-=====Argumenty,​ które powinny być jednoelementowe=====+
  
-**Uwaga:** Wszystkim opisanym poniżej funkcjom nie przeszkadzajeśli obiekty zawierają pojedynczy brak danych (NA, lub wartości o podobnym znaczeniuNaN, Inf, -Inf). Jeśli takiego przypadku nie dopuszczamy,​ należy go oddzielnie obsłużyć.+^//​dopełnienie//​ ^ isare ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_divisible_by ​             |  +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_even ​                     | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_finite ​                   | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_imaginary ​                | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_in_closed_range ​          | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_in_left_open_range ​       | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_in_open_range ​            | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_in_range ​                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_in_right_open_range ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_infinite ​                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_nan                       | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_negative ​                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_negative_infinity ​        | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_non_negative ​             | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_non_positive ​             | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_not_nan ​                  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_numbers_are_whole_numbers |  ​ ​| ​ -  |  +  |  +  | 
 +|_odd                       ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_percentage[s] ​            | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_positive ​                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_positive_infinity ​        | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_proportion[s] ​            | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_real ​                     | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_whole_number[s] ​          | ::: | ::: | ::: | ::: |
  
-  * **use_first()**:​ +^//dopełnienie// ^ isare ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
-    * Funkcja zwraca pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcejdodatkowo pluje ostrzeżeniem. +|_set_equal |  +  |  +  |  -  |  -  | 
-    ​* Uwagi: +|_subset ​   ::: | ::: | ::: | ::: | 
-      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów). +|_superset ​ ::: | ::: | ::: | ::: | 
-  * **is_scalar()**+====Ciągi znaków====
-    * Sprawdza, czy obiekt jest skalarem (tj. długości jeden). +
-  * Funkcje **[assert_]is_a[n]_[...]**: +
-    * Funkcje testują, czy obiekt jest danego typu i **jednocześnie** jest skalarem (tj. długości jeden). +
-    * Funkcje '​is_a_[...]'​ zwracają, czy warunki są spełnione. +
-    * Funkcje '​assert_is_a_[...]'​ zwracają błędy, jeśli warunki nie są spełnione. +
-    * Typy, które można testować obejmują+
-      * [assert_]is_a_bool - typ //​logical//​. +
-      * [assert_]is_an_empty_string - pusty ciąg znaków (''​). +
-      * [assert_]is_a_complex - typ //complex// (np. //1i//). +
-      * [assert_]is_an_integer - typ //​integer//​. +
-      * [assert_]is_a_non_empty_string - niepusty ciąg znaków +
-      * [assert_]is_a_number - typ //numeric// (//​integer//​ lub //​double//​). +
-      * [assert_]is_a_raw - typ //raw// (takie dziwne coś, p. //?​raw//​). +
-      * [assert_]is_a_string - ciąznaków.+
  
-====Testowanie złożonych typów====+^//dopełnienie// ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_date_string[s] ​        ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_hex_colour[s] ​         | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_ip_addresse[s] ​        | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_numeric_string[s] ​     | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_single_character[s] ​   | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_valid_r_code ​          ​| ​ +  |  -  |  -  |  -  | 
 +|_valid_variable_name[s] |  +  |  -  |  +  |  +  |
  
-====Testowanie ​możliwości środowiska====+^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_cas_number[s] ​                  ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_credit_card_number[s] ​          | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_email_addresse[s] ​              | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_honorific ​                      ​| ​ +  |  -  |  -  |  -  | 
 +|_isbn_code[s] ​                   |  +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_isbn10_code ​                    ​| ​ +  |  -  |  -  |  -  | 
 +|_isbn13_code ​                    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_uk_car_licence[s] ​              ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_uk_national_insurance_number[s] | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_uk_postcode[s] ​                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_uk_telephone_number[s] ​         | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_us_telephone_number[s] ​         | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_us_zip_code[s] ​                 | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane z systemem plików===== 
 + 
 +^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_dir[s] ​            ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_empty_file[s] ​     | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_executable_file[s] | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_existing_file[s] ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_readable_file[s] ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_writable_file[s] ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane z połączeniami ('​connections'​)===== 
 + 
 +^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_bzfile_connection ​    ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_connection ​           | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_fifo_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_file_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_gzfile_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_incomplete_connection | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_open_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_pipe_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_readable_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_socket_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_stderr ​               | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_stdin ​                | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_stdout ​               | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_terminal_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_text_connection ​      | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_unz_connection ​       | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_url_connection ​       | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_writable_connection ​  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_xzfile_connection ​    | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane ze środowiskiem ('​enviroment'​)===== 
 + 
 +^//​dopełnienie//​ ^ is, are ^ assert_is ^ assert_all_are ^ assert_any_are | 
 +|_batch_mode ​              ​| ​ +  |  +  |  -  |  -  | 
 +|_binding_locked ​          | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_comma_for_decimal_point ​ | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_debugged ​                | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_existing ​                ​| ​ +  |  -  |  +  |  +  | 
 +|_interactive ​             |  +  |  +  |  -  |  -  | 
 +|_loaded ​                  | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|_period_for_decimal_point | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +=====Funkcje weryfikujące związane z typem i możliwościami systemu=====
  
   * Funkcje **[assert_]r_has_[...]_capabilities**.   * Funkcje **[assert_]r_has_[...]_capabilities**.
Linia 200: Linia 272:
     * [assert_]is_unix();​     * [assert_]is_unix();​
     * [assert_]is_windows();​     * [assert_]is_windows();​
 +=====Inne funkcje=====
 +
 +  * **use_first()**:​
 +    * Funkcja zwraca pierwszy element obiektu, a jeśli miał ich więcej, dodatkowo pluje ostrzeżeniem.
 +    * Uwagi:
 +      * **Jeśli przekazywany obiekt jest listą**, to zostanie zwrócony jej pierwszy element, czym by nie był. Także o wyświetleniu lub nie ostrzeżenia decyduje długość samej listy (a nie struktura jej elementów).
 +  * **DIM()**:
 +    * Funkcja zwraca liczbę wymiarów lub długość (jeśli obiekt nie ma wymiarów).
 +  * **n_elements()**:​
 +    * Funkcja zwraca liczbę „atomowych” elementów obiektu (np. w przypadku macierzy - liczba komórek, w przypadku listy - długość wektora powstającego przez wywołanie na liście unlist()).
 +  * **coerce_to()**:​
 +    * Funkcja przeprowadza rzutowanie typów (w sposób nieco bardziej bezpieczny niż funkcje rodziny as.[...]).
 +
 +
pakietassert.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/01 15:33 przez t.zoltak