Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


odbc_uzycie

Pobieranie danych przez ODBC

Aby pobrać dane przez ODBC należy najpierw zainstalować i skonfigurować sterownik ODBC.

R

 • Zainstaluj pakiet RODBC (tylko za pierwszym razem)
  install.packages('RODBC')
 • Zaimportuj pakiet RODBC
  library(RODBC)
 • Nawiąż połączenie ze źródłem danych ODBC
  polaczenie = odbcConnect('nazwaŹródłaDanychODBC')
 • Wykonaj zapytanie SQL
  wynik = sqlQuery(polaczenie, 'Moje zapytanie SQL')
  • Funkcja sqlQuery() zwraca zawsze ramkę danych, także wtedy gdy pobieramy z bazy tylko jedną kolumnę i/lub jeden wiersz.

Np. aby policzyć, ile pytań znajduje się w bazie danych (zakładając, że zdefiniowane połączenie ODBC nazwaliśmy EWD) :

library(RODBC)
polaczenie = odbcConnect('EWD')
wynik = sqlQuery(polaczenie, 'SELECT count(*) FROM pytania')
wynik[1, 1]

Stata

Kompatybilność

 • Jeśli korzystasz z 64-bitowego systemu operacyjnego, upewnij się, że zainstalowałeś 64-bitową wersję Staty.
  • Co najmniej od wersji 10 każda licencja na Statę opiewa zarówno na wersję 32-bitową, jak i 64-bitową, wspólny jest też instalator.
  • Wyboru wersji dokonuje się w jednym z pierwszych ekranów instalatora.
  • Jeśli zainstalujesz 32-bitową wersję Staty, nie będzie ona współpracować z 64-bitowym sterownikiem ODBC.

Użycie

Do wywoływania poleceń SQL służy w Stacie komenda odbc:

odbc load, exec("Moje polecenie SQL") dsn("nazwa_źródła_danych_odbc")

Nadpisuje ona bieżący zbiór danych danymi pobranymi w wyniku wykonania zapytania.

Inne parametry komendy odbc pozwalają wylistować tablice znajdujące się w bazie, wykonań zapytanie SQL bez pobierania danych, itp. - patrz dokumentacja Staty

Excel

Kompatybilność

Pakiet office jest 32-bitowy, co uniemożliwia współpracę ze sterownikiem ODBC w 64-bitowych systemach operacyjnych (czyli w dzisiejszym świecie w praktycznie wszystkich) :(

odbc_uzycie.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/30 12:19 przez zozlak