Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


odbc_instalacja

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
odbc_instalacja [2014/05/26 16:03]
zozlak [Linux]
odbc_instalacja [2017/02/13 14:24] (aktualna)
t.zoltak [Linux]
Linia 16: Linia 16:
     * W debianie jest to paczka //​odbc-postgresql//​     * W debianie jest to paczka //​odbc-postgresql//​
     * Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​src/​]]     * Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​src/​]]
-    * Gdyby instalacja sterownika nie zarejestrowała go automatycznie w ODBC (tzn. kiedy plik */​etc/​odbc.ini* nie zawiera fragmentu podobnego do:<​code>​[PostgreSQL Unicode]+    * Gdyby instalacja sterownika nie zarejestrowała go automatycznie w ODBCtzn. kiedy plik */​etc/​odbc.ini* nie zawiera fragmentu podobnego do:<​code>​[PostgreSQL Unicode]
 Description = PostgreSQL ODBC driver (Unicode version) Description = PostgreSQL ODBC driver (Unicode version)
 Driver = psqlodbcw.so Driver = psqlodbcw.so
Linia 33: Linia 33:
   - Przejść do punktu 5 instrukcji dla Windows Vista i Windows 7   - Przejść do punktu 5 instrukcji dla Windows Vista i Windows 7
  
-===== Windows Vista, 7, 8 ===== +===== Windows Vista, 7, 8, 10 ===== 
-  - Nacisnąć //Menu start// +  - Nacisnąć //Menu start//. 
-  - Kliknąć w polu tekstowym na samym dole //Menu start//, które rozwinęliśmy w poprzednim punkcie i wpisać w tym polu //źródła danych ODBC// +  - Kliknąć w polu tekstowym na samym dole //Menu start//, które rozwinęliśmy w poprzednim punkcie i wpisać w tym polu //źródła danych ODBC//
-  - Zawartość //Menu start// zostanie odfiltrowana do jednej ikonki //​Konfiguracja źródła danych ODBC// - kliknąć w tą ikonkę +    * W Windows 10 należy użyć opcji //Wyszukaj w systemie Windows//, która znajduje się obok //Menu start//. 
-  - Otworzy się okno //​Administratora źródeł danych ODBC// +  - Zawartość //Menu start// zostanie odfiltrowana do jednej ikonki //​Konfiguracja źródła danych ODBC// - kliknąć w tą ikonkę. 
-  - Upewnić się, że jesteśmy w zakładce //DSN użytkownika//​+  - Otworzy się okno //​Administratora źródeł danych ODBC//. 
 +  - Upewnić się, że jesteśmy w zakładce //DSN użytkownika//​.
   - Kliknąć przycisk //​Dodaj...//​   - Kliknąć przycisk //​Dodaj...//​
-  - Z listy sterowników wybrać //​PostgreSQL Unicode// i kliknąć przycisk //​Zakończ//​+  - Z listy sterowników wybrać //​PostgreSQL Unicode// i kliknąć przycisk //​Zakończ//​.
   - Otworzy się okno konfiguracji połączenia - wypełnić pola:   - Otworzy się okno konfiguracji połączenia - wypełnić pola:
     * Data Source: //EWD//     * Data Source: //EWD//
     * Database: //ewd//     * Database: //ewd//
-    * Server: //ewd.ibe.edu.pl//+    * Server: //89.231.23.130//
     * User Name: //​ewd_baza//​     * User Name: //​ewd_baza//​
     * SSL Mode: //prefer//     * SSL Mode: //prefer//
     * Port: //5432//     * Port: //5432//
     * Password: //CalEBo9//     * Password: //CalEBo9//
-  - Zatwierdzić przyciskiem //​Save// ​+  - Zatwierdzić przyciskiem //Save//.
  
 **Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nie uda się nawiązać połączenia z bazą danych**, skontaktuj się z Mateuszem Żółtakiem (m.zoltak@ibe.edu.pl),​ podając dokładną nazwę pliku sterownika ODBC ściągniętą z [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​msi/​]],​ którą zainstalowałeś w systemie. **Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nie uda się nawiązać połączenia z bazą danych**, skontaktuj się z Mateuszem Żółtakiem (m.zoltak@ibe.edu.pl),​ podając dokładną nazwę pliku sterownika ODBC ściągniętą z [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​msi/​]],​ którą zainstalowałeś w systemie.
Linia 62: Linia 63:
 TraceFile ​           =  TraceFile ​           = 
 Database ​            = ewd Database ​            = ewd
-Servername ​          ​= ​ewd.ibe.edu.pl+Servername ​          ​= ​89.231.23.130
 Username ​            = ewd_baza Username ​            = ewd_baza
 Password ​            = CalEBo9 Password ​            = CalEBo9
odbc_instalacja.1401113002.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/05/26 16:03 przez zozlak