Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


odbc_instalacja

To jest stara wersja strony!


Instalacja sterownika ODBC

Aby zainstalować sterownik ODBC w systemie niezbędne są uprawnienia administratora

Windows

 1. Ze strony http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ pobrać najnowszy plik instalatora, w wersji właściwej dla wersji systemu operacyjnego (32/64 bity).
  • Najnowsze pliki znajdują się na samym dole strony i mają najwyższe numerki.
  • Nazwy plików instalatora dla 64-bitowych Windows-ów kończą się na x64, natomiast wersje dla 32 bitowych Windowsów są pozbawiona tego przyrostka.
 2. Po pobraniu rozpakować plik, wejść do rozpakowanego katalogu i uruchomić instalator - plik psqlodbc.msi (lub psqlodbc_x64.msi w wersji 64-bitowej).
 3. Przejść przez instalator klikając cierpliwie next, akceptując licencję, itd.

Linux

 1. Zainstalować unixODBC
  • W debianie jest to po prostu paczka unixodbc
  • Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony projektu - http://www.unixodbc.org/.
 2. Zainstalować sterownik ODBC do Postgresql-a

Konfiguracja źródła danych ODBC

Windows Xp

 1. Wejść do Panelu sterowania (Menu start→Ustawienia→Panelu sterowania)
 2. Kliknąć dwukrotnie ikonkę Narzędzia administracyjne - otworzy się okno narzędzi administracyjnych
 3. Kliknąć dwukrotnie ikonkę Źródła danych (ODBC) - otworzy się okno Administratora źródeł danych ODBC
 4. Przejść do punktu 5 instrukcji dla Windows Vista i Windows 7

Windows Vista, 7, 8

 1. Nacisnąć Menu start
 2. Kliknąć w polu tekstowym na samym dole Menu start, które rozwinęliśmy w poprzednim punkcie i wpisać w tym polu źródła danych ODBC
 3. Zawartość Menu start zostanie odfiltrowana do jednej ikonki Konfiguracja źródła danych ODBC - kliknąć w tą ikonkę
 4. Otworzy się okno Administratora źródeł danych ODBC
 5. Upewnić się, że jesteśmy w zakładce DSN użytkownika
 6. Kliknąć przycisk Dodaj…
 7. Z listy sterowników wybrać PostgreSQL Unicode i kliknąć przycisk Zakończ
 8. Otworzy się okno konfiguracji połączenia - wypełnić pola:
  • Data Source: EWD
  • Database: ewd
  • Server: ewd.ibe.edu.pl
  • User Name: ewd_baza
  • SSL Mode: prefer
  • Port: 5432
  • Password: CalEBo9
 9. Zatwierdzić przyciskiem Save

Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nie uda się nawiązać połączenia z bazą danych, skontaktuj się z Mateuszem Żółtakiem (m.zoltak@ibe.edu.pl), podając dokładną nazwę pliku sterownika ODBC ściągniętą z http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/, którą zainstalowałeś w systemie.

Linux

W katalogu domowym utworzyć plik .odbc.ini z zawartością:

[EWD]
Description	= EWD
Driver		= PostgreSQL Unicode
Trace		= No
TraceFile	= 
Database	= ewd
Servername	= ewd.ibe.edu.pl
Username	= ewd_baza
Password	= CalEBo9
Port		= 5432
Protocol	= 7.4
ReadOnly	= Yes
RowVersioning	= No
ShowSystemTables= No
ShowOidColumn	= No
FakeOidIndex	= No
ConnSettings	= 
odbc_instalacja.1399476305.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/05/07 17:25 przez zozlak