Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


odbc_instalacja

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
odbc_instalacja [2014/01/08 09:34]
zozlak utworzono
odbc_instalacja [2017/02/13 14:24]
t.zoltak [Windows Vista, 7, 8, 10]
Linia 16: Linia 16:
     * W debianie jest to paczka //​odbc-postgresql//​     * W debianie jest to paczka //​odbc-postgresql//​
     * Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​src/​]]     * Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​src/​]]
 +    * Gdyby instalacja sterownika nie zarejestrowała go automatycznie w ODBC, tzn. kiedy plik */​etc/​odbc.ini* nie zawiera fragmentu podobnego do:<​code>​[PostgreSQL Unicode]
 +Description = PostgreSQL ODBC driver (Unicode version)
 +Driver = psqlodbcw.so
 +Setup = libodbcpsqlS.so
 +Debug = 0
 +CommLog = 1
 +UsageCount = 1
 +</​code>,​ uzpełnić plik */​etc/​odbc.ini* o ten kod.
  
 ====== Konfiguracja źródła danych ODBC ====== ====== Konfiguracja źródła danych ODBC ======
Linia 25: Linia 33:
   - Przejść do punktu 5 instrukcji dla Windows Vista i Windows 7   - Przejść do punktu 5 instrukcji dla Windows Vista i Windows 7
  
-===== Windows Vista, 7, 8 ===== +===== Windows Vista, 7, 8, 10 ===== 
-  - Nacisnąć //Menu start// +  - Nacisnąć //Menu start//. 
-  - Kliknąć w polu tekstowym na samym dole //Menu start//, które rozwinęliśmy w poprzednim punkcie i wpisać w tym polu //źródła danych ODBC// +  - Kliknąć w polu tekstowym na samym dole //Menu start//, które rozwinęliśmy w poprzednim punkcie i wpisać w tym polu //źródła danych ODBC//
-  - Zawartość //Menu start// zostanie odfiltrowana do jednej ikonki //​Konfiguracja źródła danych ODBC// - kliknąć w tą ikonkę +    * W Windows 10 należy użyć opcji //Wyszukaj w systemie Windows//, która znajduje się obok //Menu start//. 
-  - Otworzy się okno //​Administratora źródeł danych ODBC// +  - Zawartość //Menu start// zostanie odfiltrowana do jednej ikonki //​Konfiguracja źródła danych ODBC// - kliknąć w tą ikonkę. 
-  - Upewnić się, że jesteśmy w zakładce //DSN użytkownika//​+  - Otworzy się okno //​Administratora źródeł danych ODBC//. 
 +  - Upewnić się, że jesteśmy w zakładce //DSN użytkownika//​.
   - Kliknąć przycisk //​Dodaj...//​   - Kliknąć przycisk //​Dodaj...//​
-  - Z listy sterowników wybrać //​PostgreSQL Unicode// i kliknąć przycisk //​Zakończ//​+  - Z listy sterowników wybrać //​PostgreSQL Unicode// i kliknąć przycisk //​Zakończ//​.
   - Otworzy się okno konfiguracji połączenia - wypełnić pola:   - Otworzy się okno konfiguracji połączenia - wypełnić pola:
     * Data Source: //EWD//     * Data Source: //EWD//
     * Database: //ewd//     * Database: //ewd//
-    * Server: //ewd.ibe.edu.pl//+    * Server: //89.231.23.130//
     * User Name: //​ewd_baza//​     * User Name: //​ewd_baza//​
     * SSL Mode: //prefer//     * SSL Mode: //prefer//
     * Port: //5432//     * Port: //5432//
     * Password: //CalEBo9//     * Password: //CalEBo9//
-  - Zatwierdzić przyciskiem //​Save// ​+  - Zatwierdzić przyciskiem //Save//.
  
-**Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nie uda się nawiązać połączenia z bazą danych** ​([[odbcuzycie|patrz tutaj]]), skontaktuj się z Mateuszem Żółtakiem (m.zoltak@ibe.edu.pl),​ podając dokładną nazwę pliku sterownika ODBC ściągniętą z [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​msi/​]],​ którą zainstalowałeś w systemie.+**Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nie uda się nawiązać połączenia z bazą danych**, skontaktuj się z Mateuszem Żółtakiem (m.zoltak@ibe.edu.pl),​ podając dokładną nazwę pliku sterownika ODBC ściągniętą z [[http://​www.postgresql.org/​ftp/​odbc/​versions/​msi/​]],​ którą zainstalowałeś w systemie.
  
 ===== Linux ===== ===== Linux =====
Linia 49: Linia 58:
 <​code>​ <​code>​
 [EWD] [EWD]
-Description = EWD +Description ​         = EWD 
-Driver = PostgreSQL Unicode +Driver ​              ​= PostgreSQL Unicode 
-Trace = No +Trace                = No 
-TraceFile =  +TraceFile ​           =  
-Database = ewd +Database ​            ​= ewd 
-Servername = ​bazek.ibe.edu.pl +Servername ​          ​ewd.ibe.edu.pl 
-Username = ewd_baza +Username ​            ​= ewd_baza 
-Password = CalEBo9 +Password ​            ​= CalEBo9 
-Port = 5432 +Port      = 5432 
-Protocol = 7.4 +Protocol      = 7.4 
-ReadOnly = Yes +ReadOnly      = Yes 
-RowVersioning = No +RowVersioning      = No 
-ShowSystemTables= No +ShowSystemTables ​    ​= No 
-ShowOidColumn = No +ShowOidColumn      = No 
-FakeOidIndex = No +FakeOidIndex      = No 
-ConnSettings = ​+ConnSettings      =  
 +UseServerSidePrepare ​1
 </​code>​ </​code>​
  
odbc_instalacja.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/13 14:24 przez t.zoltak