Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


odbc_instalacja

Instalacja sterownika ODBC

Aby zainstalować sterownik ODBC w systemie niezbędne są uprawnienia administratora

Windows

 1. Ze strony http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ pobrać najnowszy plik instalatora, w wersji właściwej dla wersji systemu operacyjnego (32/64 bity).
  • Najnowsze pliki znajdują się na samym dole strony i mają najwyższe numerki.
  • Nazwy plików instalatora dla 64-bitowych Windows-ów kończą się na x64, natomiast wersje dla 32 bitowych Windowsów są pozbawiona tego przyrostka.
 2. Po pobraniu rozpakować plik, wejść do rozpakowanego katalogu i uruchomić instalator - plik psqlodbc.msi (lub psqlodbc_x64.msi w wersji 64-bitowej).
 3. Przejść przez instalator klikając cierpliwie next, akceptując licencję, itd.

Linux

 1. Zainstalować unixODBC
  • W debianie jest to po prostu paczka unixodbc
  • Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony projektu - http://www.unixodbc.org/.
 2. Zainstalować sterownik ODBC do Postgresql-a
  • W debianie jest to paczka odbc-postgresql
  • Gdyby w dystrybucji nie było stosownej paczki, źródła do kompilacji można ściągnąć ze strony http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/src/
  • Gdyby instalacja sterownika nie zarejestrowała go automatycznie w ODBC, tzn. kiedy plik */etc/odbc.ini* nie zawiera fragmentu podobnego do:
   [PostgreSQL Unicode]
   Description	= PostgreSQL ODBC driver (Unicode version)
   Driver		= psqlodbcw.so
   Setup		= libodbcpsqlS.so
   Debug		= 0
   CommLog		= 1
   UsageCount	= 1

   , uzpełnić plik */etc/odbc.ini* o ten kod.

Konfiguracja źródła danych ODBC

Windows Xp

 1. Wejść do Panelu sterowania (Menu start→Ustawienia→Panelu sterowania)
 2. Kliknąć dwukrotnie ikonkę Narzędzia administracyjne - otworzy się okno narzędzi administracyjnych
 3. Kliknąć dwukrotnie ikonkę Źródła danych (ODBC) - otworzy się okno Administratora źródeł danych ODBC
 4. Przejść do punktu 5 instrukcji dla Windows Vista i Windows 7

Windows Vista, 7, 8, 10

 1. Nacisnąć Menu start.
 2. Kliknąć w polu tekstowym na samym dole Menu start, które rozwinęliśmy w poprzednim punkcie i wpisać w tym polu źródła danych ODBC.
  • W Windows 10 należy użyć opcji Wyszukaj w systemie Windows, która znajduje się obok Menu start.
 3. Zawartość Menu start zostanie odfiltrowana do jednej ikonki Konfiguracja źródła danych ODBC - kliknąć w tą ikonkę.
 4. Otworzy się okno Administratora źródeł danych ODBC.
 5. Upewnić się, że jesteśmy w zakładce DSN użytkownika.
 6. Kliknąć przycisk Dodaj…
 7. Z listy sterowników wybrać PostgreSQL Unicode i kliknąć przycisk Zakończ.
 8. Otworzy się okno konfiguracji połączenia - wypełnić pola:
  • Data Source: EWD
  • Database: ewd
  • Server: 89.231.23.130
  • User Name: ewd_baza
  • SSL Mode: prefer
  • Port: 5432
  • Password: CalEBo9
 9. Zatwierdzić przyciskiem Save.

Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności nie uda się nawiązać połączenia z bazą danych, skontaktuj się z Mateuszem Żółtakiem (m.zoltak@ibe.edu.pl), podając dokładną nazwę pliku sterownika ODBC ściągniętą z http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/, którą zainstalowałeś w systemie.

Linux

W katalogu domowym utworzyć plik .odbc.ini z zawartością:

[EWD]
Description     = EWD
Driver        = PostgreSQL Unicode
Trace        = No
TraceFile      = 
Database       = ewd
Servername      = 89.231.23.130
Username       = ewd_baza
Password       = CalEBo9
Port		   = 5432
Protocol	   = 7.4
ReadOnly	   = Yes
RowVersioning	   = No
ShowSystemTables   = No
ShowOidColumn	   = No
FakeOidIndex	   = No
ConnSettings	   = 
UseServerSidePrepare = 1
odbc_instalacja.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/13 14:24 przez t.zoltak