Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


metodydostepu

Metody dostępu do bazy danych

Przy wyborze technologii udostępniania bazy danych przyjęto następujące założenia:

  • powinna zapewniać łatwość korzystania z bazy;
  • powinna zapewniać jak największą elastyczność korzystania z danych w bazie;
  • powinna bazować na oprogramowaniu darmowym dla użytkownika;
  • powinna udostępniać możliwość automatycznego pobierania danych (tak, by pobieranie danych z bazy można było zaimplementować jako element zewnętrznych programów czy serwisów internetowych);
  • powinna być jak najłatwiejsza w utrzymaniu dla twórców bazy.

Jak nietrudno się domyślić, spełnienie wszystkich tych założeń przez jedną technologię okazało się niemożliwe.

W związku z tym baza udostępniana jest na kilka sposobów, adresowanych różnym odbiorcom:

Technologia Zalety Wady Grupa docelowa
Serwisy WWW
EWD maturalne,
EWD gimnazjalne,
PWE,
Bank zadań,
Weryfikator planów testów
Łatwe w użytkowaniu
(nie wymagają żadnej specjalistycznej wiedzy)

Możliwość dokonywania analiz i wizualizacji danych
Pracochłonne w stworzeniu

Udostępniają jedynie wybrany, dość wąski, fragment informacji znajdujących się w bazie.
każdy
pakiet ZPD dla R Udostępnia prawie całą zawartość bazy danych

Niezbyt trudny do nauczenia się

Bardzo elastyczny (możliwość dowolnego decydowania o tym jakie dane i w jakiej formie pobrać)

Umożliwia automatyczne pobieranie danych

Łatwy w utrzymaniu
- umożliwia zachowanie formy udostępniania danych pomimo zmian w fizycznej strukturze bazy
Sam z siebie nie udostępnia metod wizualizacji ani analizy danych

Wymaga nauczenia się podstaw korzystania z R

Wymaga zrozumienia podziału danych w bazie na grupy danych
naukowcy,
analitycy
API HTTP Dostępność w postaci webservice-u
- możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem

Możliwość wykonywania analiz i wizualizacji danych
Specyficzna technologia

Możliwość dostępu jedynie do wybranego, stosunkowo wąskiego, zakresu danych znajdujących się w bazie

Dość pracochłonne w rozwijaniu
informatycy
SQL
(np. pgAdmin, ODBC)
Pełen dostęp do wszystkich danych w bazie

Zerowy koszt utrzymania
Bardzo trudna do samodzielnego korzystania
(biorąc pod uwagę obecną złożoność bazy)
informatycy
metodydostepu.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/17 09:53 przez zozlak