Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


markdown_ogonki

Polskie znaki na wykresach raportów rmarkdown w PDF

Aby otrzymać polskie znaki w raportach rmarkdown eksportowanych do PDF należy:

 • Upewnić się, że mamy pakiet rmarkdown w wersji co najmniej 0.5.1 (czyli ściągany po 26 stycznia 2015).
 • W opcjach eksportu do pdf na samym początku raportu dopisać `dev: cairo_pdf`, np.:
  ---
  title: "Mój raport"
  date: 2015.02.07
  output:
   pdf_document:
    dev: cairo_pdf
  ---
  
  Treść raportu...

Na marginesie w analogiczny sposób (ustawiając `dev: svg` w `html_document:`) można uzyskać wykresy SVG przy eksporcie do HTML.

Stare metody (druga została zintegrowana z pakietem rmarkdown)

 • Wymuszenie strony kodowej używanej przez funkcję pdf():
  pdf.options(encoding = 'CP1250')
  • Szybko, prosto i przyjemnie.
  • Nie wystarczy, jeśli mamy pecha i na wykresie używamy znaków z kilku kodowań (np. znaków polskich i któregoś z krajów bałtyckich).
 • Wymuszenie korzystania przy generacji raportów do PDF (i tylko wtedy) z funkcji cairo_pdf():
   if(opts_knit$get('rmarkdown.pandoc.to') == 'latex'){ # czy eksport do PDF
    cairo = capabilities()['cairo']
    if(cairo %in% TRUE){ # czy dostępna funkcja cairo_pdf()?
     opts_chunk$set('dev' = 'cairo_pdf')
    }else{
     pdf.options(encoding = 'CP1250') # jeśli nie, zastosuj pierwszą metodę
    }
   }

Przedstawiony powyżej kod wstawiamy przed pierwszym wykresem w szablonie markdown (a najlepiej w ogóle na początku dokumentu).

markdown_ogonki.txt · ostatnio zmienione: 2015/02/07 18:21 przez zozlak