Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


markdown_message

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
markdown_message [2015/05/20 10:07]
t.zoltak
markdown_message [2015/05/20 10:07] (aktualna)
t.zoltak
Linia 1: Linia 1:
-====== ​ Używanie funkcji message() we wstawkach R w RMarkdown ​======+====== ​ Używanie funkcji message() we wstawkach R w rmarkdown ​======
  
-Używanie funkcji //​message()//,​ choć jest skądinąd dobrą praktyką przy pisaniu funkcji (bo osoba je wywołująca - w szczególności w ramach innych funkcji - może przy pomocy funkcji //​suppressMessages()//​ zablokować ich wyświetlanie),​ we wstawkach R w RMarkdown ​może dawać niepożądane rezultaty. Jeśli w ramach wstawki (//chunk//) jednocześnie generujesz kodem tekst, który ma być pokazany użytkownikowi oraz wykresy, to użycie funkcji //​message()//​ do pokazywania tekstu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zaburzenia kolejności pomiędzy tekstem a wykresami (już na poziomie generowania pliku .md). Zapewne ma to jakiś związek z tym, że //​message()//​ zwraca wynik działania do //​stderr()//,​ a nie do //​stdout()//​.+Używanie funkcji //​message()//,​ choć jest skądinąd dobrą praktyką przy pisaniu funkcji (bo osoba je wywołująca - w szczególności w ramach innych funkcji - może przy pomocy funkcji //​suppressMessages()//​ zablokować ich wyświetlanie),​ we wstawkach R w rmarkdown ​może dawać niepożądane rezultaty. Jeśli w ramach wstawki (//chunk//) jednocześnie generujesz kodem tekst, który ma być pokazany użytkownikowi oraz wykresy, to użycie funkcji //​message()//​ do pokazywania tekstu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zaburzenia kolejności pomiędzy tekstem a wykresami (już na poziomie generowania pliku .md). Zapewne ma to jakiś związek z tym, że //​message()//​ zwraca wynik działania do //​stderr()//,​ a nie do //​stdout()//​.
  
-W związku z tym **we wstawkach R w ramach ​RMarkdown ​zalecamy zastępowanie funkcji //​message()//​ funkcją //cat()//** (//cat()// zwraca wynik działania do //​stdout()//​ i nie powoduje problemów).+W związku z tym **we wstawkach R w ramach ​rmarkdown ​zalecamy zastępowanie funkcji //​message()//​ funkcją //cat()//** (//cat()// zwraca wynik działania do //​stdout()//​ i nie powoduje problemów).
  
 Warto przy tym pamiętać o różnicach pomiędzy //​message()//​ a //cut()//: Warto przy tym pamiętać o różnicach pomiędzy //​message()//​ a //cut()//:
markdown_message.1432109253.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/05/20 10:07 przez t.zoltak