Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


markdown_message

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
markdown_message [2015/02/14 15:08]
t.zoltak utworzono
markdown_message [2015/05/20 10:07] (aktualna)
t.zoltak
Linia 1: Linia 1:
 ====== ​ Używanie funkcji message() we wstawkach R w rmarkdown ====== ====== ​ Używanie funkcji message() we wstawkach R w rmarkdown ======
  
-Używanie funkcji //​message()//,​ choć jest skądinąd dobrą praktyką przy pisaniu funkcji, we wstawkach R w rmarkdown może dawać niepożądane rezultaty. Jeśli w ramach wstawki (//chunk//) jednocześnie generujesz kodem tekst, który ma być pokazany użytkownikowi oraz wykresy, to użycie funkcji //​message()//​ do pokazywania tekstu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zaburzenia kolejności pomiędzy tekstem a wykresami (już na poziomie generowania pliku .md). Zapewne ma to jakiś związek z tym, że //​message()//​ zwraca wynik działania do //​stderr()//,​ a nie do //​stdout()//​.+Używanie funkcji //​message()//,​ choć jest skądinąd dobrą praktyką przy pisaniu funkcji ​(bo osoba je wywołująca - w szczególności w ramach innych funkcji - może przy pomocy funkcji //​suppressMessages()//​ zablokować ich wyświetlanie), we wstawkach R w rmarkdown może dawać niepożądane rezultaty. Jeśli w ramach wstawki (//chunk//) jednocześnie generujesz kodem tekst, który ma być pokazany użytkownikowi oraz wykresy, to użycie funkcji //​message()//​ do pokazywania tekstu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zaburzenia kolejności pomiędzy tekstem a wykresami (już na poziomie generowania pliku .md). Zapewne ma to jakiś związek z tym, że //​message()//​ zwraca wynik działania do //​stderr()//,​ a nie do //​stdout()//​.
  
 W związku z tym **we wstawkach R w ramach rmarkdown zalecamy zastępowanie funkcji //​message()//​ funkcją //cat()//** (//cat()// zwraca wynik działania do //​stdout()//​ i nie powoduje problemów). W związku z tym **we wstawkach R w ramach rmarkdown zalecamy zastępowanie funkcji //​message()//​ funkcją //cat()//** (//cat()// zwraca wynik działania do //​stdout()//​ i nie powoduje problemów).
markdown_message.1423922900.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/02/14 15:08 przez t.zoltak