Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


konsola_znaki_specjalne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

konsola_znaki_specjalne [2013/12/15 11:25]
zozlak utworzono
konsola_znaki_specjalne [2013/12/15 11:55] (aktualna)
zozlak
Linia 2: Linia 2:
  
 Niektóre znaki mają dla konsoli specjalne znaczenie, w szczególności są to: Niektóre znaki mają dla konsoli specjalne znaczenie, w szczególności są to:
-  * spacja - oddziela od siebie kolejne //​parametry//​ przekazywane do wywoływanych komend, np. w komendzie wywołującej mplusa z zadanym plikiem inputu spacja oddziela nazwę programu od nazwy pliku inputu:<​code>​mplus PlikInputu.inp</​code>​ +  ​* **spacja** - oddziela od siebie kolejne //​parametry//​ przekazywane do wywoływanych komend, np. w komendzie wywołującej mplusa z zadanym plikiem inputu spacja oddziela nazwę programu od nazwy pliku inputu:<​code>​mplus PlikInputu.inp</​code>​ 
-  * cudzysłów i apostrof - służą do "​cytowania"​ parametrów (w szczególności nazw plików), które zawierają spacje ( spacja pomiędzy cudzysłowami lub apostrofami nie jest traktowana jako separator parametrów),​+  ​* **cudzysłów i apostrof** - służą do "​cytowania"​ parametrów (w szczególności nazw plików), które zawierają spacje ( spacja pomiędzy cudzysłowami lub apostrofami nie jest traktowana jako separator parametrów),​
     * np. jeśli chcemy wywołać mplusa na pliku inputu o nazwie //Plik Inputu.inp//​ (a więc zawierającym spację), zrobimy to tak:<​code>​mplus "Plik Inputu.inp"</​code>​     * np. jeśli chcemy wywołać mplusa na pliku inputu o nazwie //Plik Inputu.inp//​ (a więc zawierającym spację), zrobimy to tak:<​code>​mplus "Plik Inputu.inp"</​code>​
     * cudzysłów i apostrof działają zasadniczo tak samo i można ich używać wymiennie, niemniej każde "​cytowanie"​ musi rozpoczynać i się i kończyć tym samym znakiem, tzn. nie ma sensu zapis<​code>​mplus "Plik Inputu.inp'</​code>​     * cudzysłów i apostrof działają zasadniczo tak samo i można ich używać wymiennie, niemniej każde "​cytowanie"​ musi rozpoczynać i się i kończyć tym samym znakiem, tzn. nie ma sensu zapis<​code>​mplus "Plik Inputu.inp'</​code>​
     * oczywiście nic się nie pospsuje, jeśli "​zacytujemy"​ parametr nie zawierające spacji, np.<​code>​mplus "​PlikInputu.inp"</​code>​     * oczywiście nic się nie pospsuje, jeśli "​zacytujemy"​ parametr nie zawierające spacji, np.<​code>​mplus "​PlikInputu.inp"</​code>​
-  * Backslach ​(//\//) - służy do //​wyparsowywania//​ znaków specjalnych  +  * **Backslash ​(\)** - służy do //​wyparsowywania//​ znaków specjalnych ​- oznacza //znak, który stoi za mną traci swoje znaczenie specjalne//​ 
-  * Dolar (//​$//​) ​+    * Np. w przykładzie powyżej alternatywnie do //​cytowania//​ nazwy pliku z użyciem cudzysłowów możnaby //​wyparsować//​ spację w nazwie pliku za pomocą backslasha:<​code>​mplus Plik\ Inputu.inp</​code>​ 
 +    * Warto zauważyć, że [[konsola_autouzupelnianie|autouzupłenianie na konsoli]] automatycznie //​wyparsowuje//​ znaki specjalne z nazw plików 
 +  * **//$, ;, , (, ), {, }, [, ], <, >, =, &, |, #, +, %//** (dolar, średnik, przecinek, nawiasy, znaki mniejsze, większe i równości, ampersand, pipe, hash, plus, procent- wszytkie te znaki mają na konsoli jakieś specjalne znaczenia i powinny być albo //​wyparsowywane//​ (patrz poprzedni punkt); 
 +    * W wypadku niektórych z nich (np. nawiasów, średnika i przecinka) wystarcza //​cytowanie//​ za pomocą cudzyłowów lub apostrofów (patrz wyżej) 
 +    * Nie będę się tu rozwodził nad znaczeniem w.w. znaków specjalnych,​ można je znaleźć w internecie wyszukując [[https://​www.google.com/​search?​q=bash+special+characters]]
konsola_znaki_specjalne.1387103123.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/12/15 11:25 przez zozlak