Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


konsola_autouzupelnianie

Autouzupełnianie na konsoli

Konsola dysponuje automatycznym uzupełnianiem

  • Jeśli piszemy nazwę komendy i naciśniemy TAB, to
    • albo komenda zostanie automatycznie uzupełniona (jeśli fragment nazwy komendy, który już wpisaliśmy pozwala jednoznacznie zidentyfikować komendę);
    • albo zostanie wyświetlona lista komend pasujących do nazwy, którą wpisaliśmy.
  • Jeśli wpisujemy nazwę pliku lub katalogu i naciśniemy TAB, to
    • albo zostanie ona automatycznie uzupełniona (jeśli fragment, który już wpisaliśmy pozwala jednoznacznie określić plik/katalog);
    • albo wyświetlona zostanie lista pasujących plików/katalogów.

Zauważmy, że autouzupełnianie samo dba o odpowiednie wyparsowanie znaków specjalnych w nazwach plików i komend

konsola_autouzupelnianie.txt · ostatnio zmienione: 2013/12/15 11:12 przez zozlak