Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


id_szkoly_oke

To jest stara wersja strony!


Identyfikator szkoły nadawany przez OKE

Okręgowe Komisje Egzamnacyjne identyfikują szkoły według specjalnych kodów, które same nadają.

Kod szkoły OKE składa się z 12 znaków postaci:

{TTTTTT}-{NN}{T}{SS}, gdzie:

 • {TTTTTT} - kod TERYT gminy, w której znajduje się szkoła
 • {NN} - numer (kolejny) w ramach gminy
 • {T} - typ szkoły:
  • S - szkoła podstawowa;
  • G - gimnazjum;
  • 1 - liceum ogólnokształcące
  • 2 - liceum profilowane;
  • 3 - technikum;
  • 6 - liceum uzupełniające;
  • 7 - technikum uzupełniające;
  • nie wiemy - zasadnicza szkoła zawodowa.
 • {SS} - to suma kontrolna (obliczana w nieznany sposób).

Człon kodu opisujący TERYT gminy

Człon ten sprawia wiele problemów:

 • Nie ma spójnych między OKE reguł mówiących o tym, czy (i kiedy) należy aktualizować szkołom kody OKE w wypadku zmiany kodu TERYT gminy lub powiatu, w którym szkoła się znajduje. W zależności od OKE kod bywa dostosowywany jeszcze w tym samym roku lub z wieloletnim opóźnieniem (np. OKE Warszawa kody szkół warszawskich dostosowano z 8-letnim opóźnieniem).
 • Nie ma jednoznacznych wytycznych co do tego, czy człon ten powinien wskazywać na gminę, w której szkoła się znajduje, czy w której znajduje się jej rejon. Dla większości szkół nie ma to znaczenia, gdyż są to dla nich te same gminy, są jednak i takie placówki, gdzie może to robić różnicę. W wypadku takich szkół najlepszą dostępną na poziomie ogólnopolskim definicją pierwszego członu kodu OKE szkoły jest gmina, którą szkole przypisała OKE. Patrz też opis przypisywania szkołom w bazie kodów TERYT.
 • Nie ma jednoznacznych reguł, nawet w ramach jednej OKE (sic!), jak postępować z delegaturami miast (patrz opis przypisywania szkołom w bazie kodów TERYT - rozdział delegatury miast).

Suma kontrolna

Nie jest publicznie znany algorytm generowania sumy kontrolnej, przez co nie można samemu sprawdzać poprawności jego wartości.

Ilość błędów w kodach OKE szkół znajdowanych w danych egzaminacyjnych sugeruje też, że suma kontrolna kodu OKE szkoły nie jest weryfikowana na (prawie?) żadnym etapie przetwarzania wyników egzaminacyjnych w systemie egzaminów zewnętrznych.

Stałość kodu w czasie

Nie ma spójnych między OKE reguł mówiących o tym, kiedy należy zmienić szkole jej kod OKE.

Jeśli jednak szkoła nie zmieniała położenia, typu ani organu prowadzącego, a TERYT gminy, w której się znajduje nie ulegał zmianie, wtedy spokojnie można założyć, że także jej kod OKE nie ulegał zmianie.

Łączliwość z innymi identyfikatorami szkół

Identyfikator OKE szkoły jest niełączliwy z żadnym innym identyfikatorem szkół używanym w polskim systemie edukacji.

Co prawda zgodnie Art. 33, Ust. 5 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późniejszymi zmianami) OKE mają obowiązek przekazywać do RSPO (a więc do Systemu Informacji Oświatowej) informacje o kodach OKE szkół.

Odstępstwa od reguły

Zdarzają się pojedyncze placówki, których kod OKE nie jest zgodny z opisanym powyżej schematem. Są to pojedyncze przypadki i dotyczą raczej specyficznych szkół (np. szkoła przyszpitalna w Rabce z pierwszym członek kodu 000000), niemniej można na nie trafić.

id_szkoly_oke.1418218755.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/12/10 14:39 przez zozlak