Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


generator_map

Generator map

Przygotuj plik danych CSV (separator pola - średnik, separator tekstu - cudzysłów) zawierający kolumny:

  • rok - rok, z którego ma pochodzić podkład dla danego województwa/powiatu/gminy - obsługiwany jest zakres od 2002 do 2014
    (tak, tak, od czasu do czasu granice JST się zmieniają)
  • id_wojewodztwa - kod TERYT województwa
  • id_powiatu [gdy mapa powiatów lub gmin] - kod TERYT powiatu w ramach województwa
  • id_gminy [gdy mapa gmin] - kod TERYT gminy w ramach powiatu
  • kolor - kolor w zapisie HTML (np. #FE059A).

Prześlij go korzystając z formularza poniżej, aby otrzymać mapę Polski w formacie PNG pokolorowaną zgodnie z przygotowanym plikiem danych (przykładowy plik danych dla województw).

Generowanie map w R

Formularz

Szer. mapy: px (100-2000)
Wys. mapy: px (100-2000)

plik danych:
generator_map.txt · ostatnio zmienione: 2015/10/14 18:30 przez zozlak