Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdwskaznikinews

Pakiet EWDwskazniki - plik NEWS

--------------------
Zmiany w EWDwskazniki 0.2 (2014-10-13)

- Nowe funkcje:
 - diagnostykaWielomianow(), porownaj_wielomiany() - funkcje pozwalają na kompleksową
  diagnostykę zależności nieliniowych;
 - ewd_me(), ewd_me_ssr(), sr_wy() - funkcje służące do wyliczania wskaźników EWD na
  podstawie modeli mieszanych efektów;
 - wielkoscwarstwic() - wyznaczanie wielkości warstwic (w trzyletnich wskaźnikach EWD);
 - tabelka_ld(), parametryEgz() funkcje przygotowujące rozkłady i zestawienia
  parametrów rozkładów;

- Nowe funkcjonalności:
 - ;

--------------------
Publikacja EWDwskazniki 0.1 (2014-08-09)
ewdwskaznikinews.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/14 11:25 przez t.zoltak