Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdskalowanienews

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

ewdskalowanienews [2014/10/14 11:24] (aktualna)
t.zoltak utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pakiet EWDskalowanie - plik NEWS ======
 +<​code>​
 +--------------------
 +Zmiany w EWDskalowanie 0.5 (2014-10-08)
  
 +- Nowe funkcje:
 +  - skaluj_spr() implementuje nowy workflow przy skalowaniu sprawdzianu;​
 +  - skaluj_egz_gimn() implementuje nowy workflow przy skalowaniu egz. gimn.;
 +  - procedura_1k_1w() prosta i uniwersalna procedura ("​jeden krok, jeden wymiar"​),​
 +    wykorzystywana przez ww. funkcje.
 +
 +- Naprawione błędy:
 +  - Nazwy zmiennych definiujących id obserwacji nie były dobrze zapisywane do sekcji
 +    '​NAMES'​ pliku .inp Mplusa, jeśli trzeba było skrócić ich nazwy.
 +
 +- Usunięte funkcje:
 +  - procedura_eg();​
 +  - procedura_eg_sf();​
 +
 +--------------------
 +Zmiany w EWDskalowanie 0.4.2 (2014-10-04)
 +
 +- Naprawione błędy:
 +  - W modelach wielogrupowych funkcja skaluj() teraz już dołącza do pliku z ocenami
 +    czynnikowymi zmienne definiujące podział na grupy (a nie tylko tymczasową zmienną
 +    wygenerowaną dla Mplusa).
 +
 +--------------------
 +Zmiany w EWDskalowanie 0.4.1 (2014-09-26)
 +
 +- Naprawione błędy:
 +  - Funkcja skaluj() po wprowadzeniu wielogrupowości zaczęła uwalniać wartość oczekiwaną
 +    konstruktu począwszy od drugiej kalibracji w ramach kroku (przepisując 0 jako wartość
 +    startową). Teraz już tego nie robi.
 +
 +--------------------
 +Zmiany w EWDskalowanie 0.4 (2014-09-14)
 +
 +- Nowe funkcje:
 +  - kilka nowych funkcji definiujących procedury skalowania modeli wielogrupowych;​
 +
 +- Nowe funkcjonalności:​
 +  - funkcja skaluj():
 +    - https://​mantis.ibe.edu.pl/​view.php?​id=922 - dodano obsługę modeli wielogrupowych;​
 +      z założenia przede wszystkim zachowujących inwariancję pomiarową (istnieje
 +      możliwość estymacji modeli łamiących to założenie,​ ale nie jest dobrze
 +      przetestowana).
 +    - Dodano obsługę automatycznego dodawania ograniczeń wartości parametrów dla modeli
 +      o grupami równych sumach dyskryminacji (co pozwala na realizację szalonych marzeń
 +      maturalnych).
 +    - W końcu uzupełniona została dokumentacja funkcji (przede wszystkim o opis struktury
 +      opisu procedury, ale nie tylko).
 +
 +--------------------
 +Zmiany w EWDskalowanie 0.3 (2014-05-29)
 +
 +- Nowe funkcje:
 +  - pobierz_parametry_skalowania() - jak mówi nazwa.
 +  - zapisz_parametry_skalowania() - jak mówi nazwa.
 +  Obie funkcje napisał Grzesiek Golonka. Nie są jeszcze dobrze przetestowane.
 +  W przyszłości być może zostaną przeniesieone do pakietu EWDdane.
 +  - skroc_nazwy_zmiennych() - jak mówi nazwa.
 +  - czy_sie_nie_powtarza() [nieeksportowana] - wykorzystywana przez
 +    skroc_nazwy_zmiennych().
 +  - zmien_nazwy_w_kroku_procedury() [nieeksportowana] - wykorzystywana do zmiany nazw
 +    zmiennych tuż przed przekazaniem kopii opisu procedury (kroku skalowania) do funkcji
 +    przygotuj_model().
 +
 +- Nowe funkcjonalności:​
 +  - funkcja skaluj():
 +    - https://​mantis.ibe.edu.pl/​view.php?​id=878 - argument '​idObs'​ może zawierać kilka
 +      nazw zmiennych, z kombinacji wartości których utworzone zostanie identyfikator
 +      obserwacji. Do zwracanych wyników (oszacowań natężenia cech ukrytych) dołączone
 +      będą wszystkie te zmienne (id powstałe przez połączenie w jedną zmienną używane
 +      jest tylko wewnętrznie,​ przy odpalaniu Mplusa).
 +    - https://​mantis.ibe.edu.pl/​view.php?​id=879 - nowy argument
 +      '​zmienneDolaczaneDoOszacowan'​ pozwala na zdefiniowanie zmiennych występujących
 +      w argumencie '​dane',​ które mają zostać dołączone do zbioru z oszacowaniami
 +      natężenia cech ukrytych (oczywiście o ile takowy ma być zapisany).
 +    - https://​mantis.ibe.edu.pl/​view.php?​id=880 - funkcja skaluj() wewnętrznie obsługuje
 +      skracanie nazw zmiennych do maksimum 8 znaków i, co więcej, w zwracanych wynikach
 +      i ew. zapisywanym zbiorze z oszacowaniami natężenia cech ukrytych zamienia je
 +      z powrotem na pierwotne (długie) nazwy zmiennych.
 +      w związku z tym dopasowano funkcję procedura_eg() do sytuacji, gdy z nazw kryteriów
 +      nie zostały usunięte niektóre znaki '​_'​.
 +
 +--------------------
 +Zmiany w EWDskalowanie 0.2 (2014-04-27)
 +
 +- Nowe funkcjonalności:​
 +  - Możliwość definiowania "​equality constraints"​ na parametrach modelu:
 +    W definicji procedury, w definicji konstruktu dodałem możliwość zdefiniowania
 +    elementu '​ograniczeniaWartosci',​ który musi mieć strukturę analogiczną do tej
 +    elementów '​wartosciStartowe'​ czy '​wartosciZakotwiczone',​ z tym wyjątkiem, że kolumna
 +    '​wartosc'​ musi być typu character, zamiast numeric. Pozwala to przypisać "​equality
 +    constraint"​ dowolnym parametrom, o ile są one wprost zdefiniowane w modelu.
 +  - W funkcji procedura_matura_m_rasch() dopisane zostało uwzględnenie parametru selekcji.
 +
 +--------------------
 +Publikacja EWDskalowanie 0.1 (2014-03-28)
 +</​code>​
ewdskalowanienews.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/14 11:24 przez t.zoltak