Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdskalowanienews

Pakiet EWDskalowanie - plik NEWS

--------------------
Zmiany w EWDskalowanie 0.5 (2014-10-08)

- Nowe funkcje:
 - skaluj_spr() implementuje nowy workflow przy skalowaniu sprawdzianu;
 - skaluj_egz_gimn() implementuje nowy workflow przy skalowaniu egz. gimn.;
 - procedura_1k_1w() prosta i uniwersalna procedura ("jeden krok, jeden wymiar"),
  wykorzystywana przez ww. funkcje.

- Naprawione błędy:
 - Nazwy zmiennych definiujących id obserwacji nie były dobrze zapisywane do sekcji
  'NAMES' pliku .inp Mplusa, jeśli trzeba było skrócić ich nazwy.

- Usunięte funkcje:
 - procedura_eg();
 - procedura_eg_sf();

--------------------
Zmiany w EWDskalowanie 0.4.2 (2014-10-04)

- Naprawione błędy:
 - W modelach wielogrupowych funkcja skaluj() teraz już dołącza do pliku z ocenami
  czynnikowymi zmienne definiujące podział na grupy (a nie tylko tymczasową zmienną
  wygenerowaną dla Mplusa).

--------------------
Zmiany w EWDskalowanie 0.4.1 (2014-09-26)

- Naprawione błędy:
 - Funkcja skaluj() po wprowadzeniu wielogrupowości zaczęła uwalniać wartość oczekiwaną
  konstruktu począwszy od drugiej kalibracji w ramach kroku (przepisując 0 jako wartość
  startową). Teraz już tego nie robi.

--------------------
Zmiany w EWDskalowanie 0.4 (2014-09-14)

- Nowe funkcje:
 - kilka nowych funkcji definiujących procedury skalowania modeli wielogrupowych;

- Nowe funkcjonalności:
 - funkcja skaluj():
  - https://mantis.ibe.edu.pl/view.php?id=922 - dodano obsługę modeli wielogrupowych;
   z założenia przede wszystkim zachowujących inwariancję pomiarową (istnieje
   możliwość estymacji modeli łamiących to założenie, ale nie jest dobrze
   przetestowana).
  - Dodano obsługę automatycznego dodawania ograniczeń wartości parametrów dla modeli
   o grupami równych sumach dyskryminacji (co pozwala na realizację szalonych marzeń
   maturalnych).
  - W końcu uzupełniona została dokumentacja funkcji (przede wszystkim o opis struktury
   opisu procedury, ale nie tylko).

--------------------
Zmiany w EWDskalowanie 0.3 (2014-05-29)

- Nowe funkcje:
 - pobierz_parametry_skalowania() - jak mówi nazwa.
 - zapisz_parametry_skalowania() - jak mówi nazwa.
 Obie funkcje napisał Grzesiek Golonka. Nie są jeszcze dobrze przetestowane.
 W przyszłości być może zostaną przeniesieone do pakietu EWDdane.
 - skroc_nazwy_zmiennych() - jak mówi nazwa.
 - czy_sie_nie_powtarza() [nieeksportowana] - wykorzystywana przez
  skroc_nazwy_zmiennych().
 - zmien_nazwy_w_kroku_procedury() [nieeksportowana] - wykorzystywana do zmiany nazw
  zmiennych tuż przed przekazaniem kopii opisu procedury (kroku skalowania) do funkcji
  przygotuj_model().

- Nowe funkcjonalności:
 - funkcja skaluj():
  - https://mantis.ibe.edu.pl/view.php?id=878 - argument 'idObs' może zawierać kilka
   nazw zmiennych, z kombinacji wartości których utworzone zostanie identyfikator
   obserwacji. Do zwracanych wyników (oszacowań natężenia cech ukrytych) dołączone
   będą wszystkie te zmienne (id powstałe przez połączenie w jedną zmienną używane
   jest tylko wewnętrznie, przy odpalaniu Mplusa).
  - https://mantis.ibe.edu.pl/view.php?id=879 - nowy argument
   'zmienneDolaczaneDoOszacowan' pozwala na zdefiniowanie zmiennych występujących
   w argumencie 'dane', które mają zostać dołączone do zbioru z oszacowaniami
   natężenia cech ukrytych (oczywiście o ile takowy ma być zapisany).
  - https://mantis.ibe.edu.pl/view.php?id=880 - funkcja skaluj() wewnętrznie obsługuje
   skracanie nazw zmiennych do maksimum 8 znaków i, co więcej, w zwracanych wynikach
   i ew. zapisywanym zbiorze z oszacowaniami natężenia cech ukrytych zamienia je
   z powrotem na pierwotne (długie) nazwy zmiennych.
   w związku z tym dopasowano funkcję procedura_eg() do sytuacji, gdy z nazw kryteriów
   nie zostały usunięte niektóre znaki '_'.

--------------------
Zmiany w EWDskalowanie 0.2 (2014-04-27)

- Nowe funkcjonalności:
 - Możliwość definiowania "equality constraints" na parametrach modelu:
  W definicji procedury, w definicji konstruktu dodałem możliwość zdefiniowania
  elementu 'ograniczeniaWartosci', który musi mieć strukturę analogiczną do tej
  elementów 'wartosciStartowe' czy 'wartosciZakotwiczone', z tym wyjątkiem, że kolumna
  'wartosc' musi być typu character, zamiast numeric. Pozwala to przypisać "equality
  constraint" dowolnym parametrom, o ile są one wprost zdefiniowane w modelu.
 - W funkcji procedura_matura_m_rasch() dopisane zostało uwzględnenie parametru selekcji.

--------------------
Publikacja EWDskalowanie 0.1 (2014-03-28)
ewdskalowanienews.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/14 11:24 przez t.zoltak