Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurywczytywaniedanych

I. Wczytywanie do bazy danych egzaminacyjnych

Struktura katalogów

Dane przed importem przechowywane i przetwarzane są w następującej strukturze katalogów:

 • ewd_paou
  • g
   • [rok] - dane z danego roku oraz [opcjonalnie] skrypt wyczysc.R, który je czyści
    • ewd - źródłowe dane EWD w postaci plików SPSS
    • paou - źródłowe dane CKE w postaci plików CSV
  • m
   • [rok] - dane z danego roku
    • ewd - źródłowe dane EWD w postaci plików SPSS
    • paou - źródłowe dane CKE w postaci plików CSV
 • tmp_ewd - katalog, z którego wczytuje dane skrypt import_egzaminy.php

Dane gimnazjalne

 1. Ujednolicenie nazw zmiennych w zbiorach źródłowych zgodnie z przyjętą konwencją.
 2. [jeśli id_cke dostępne w danym roczniku i sprawia wrażenie poprawnego] Dołączenie z danych CKE uczniów, którzy nie występują w danych OKE za pomocą skryptu ewd_paou/g/scalanie_g.R.
 3. Weryfikacja danych skryptem import_egzaminy.php.
  1. Sprawdzenie i ew. korekta wykrytych błędów (np. odrotowanie pytań w wersji B arkusza, wartości poza zakresem, nieznane kody specjalne, niepokojąco wysoki odsetek duplikatów, usunięć z bazy itp.)
  2. Ponowna weryfikacja i tak aż do usunięcia wszystkich niepokojących błędów.
  3. W wyniku tych poprawek powstaje kod R ewd_paou/g/[rok]/wyczysc.R (patrz opis struktury katalogów).
 4. Import danych skryptem import_egzaminy.php.
 5. Aktualizacja dat urodzenia oraz płci uczniów, którzy znajdowali się w bazie przed importem danych gimnazjalnych, ale nie posiadali tych informacji (bo np. zostali dodani do bazy z danych sprawdzianu z CKE, itp.).

Dane maturalne

 1. Ujednolicenie nazw zmiennych w zbiorach źródłowych zgodnie z przyjętą konwencją.
 2. Złączenie w jeden zbiór danych gimnazjalnych i sprawdzianu ze wszystkich typów szkół i lat pisania egzaminu gimnazjalnego (skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R, etap 2.).
  1. Powoduje wytworzenie pliku ewd_paou/m/[rok]/matura_[rok].csv.
 3. Dołączenie do danych maturalnych z OKE niewystępujących w nich wyników maturalnych z danych CKE (skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R, etap 3.).
  1. Powoduje wytworzenie plików ewd_paou/m/[rok]/[przedmiot]_[poziom]_[rok].csv.
 4. Połączenie wyników maturalnych i gimnazjalnych wraz ze sprawdzianem (skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R, etap 4.).
  1. Powoduje wytworzenie plików ewd_paou/m/[przedmiot]_[poziom]_[rok].csv.
 5. Wytworzenie identyfikatorów egzaminacyjnych uczniów za pomocą skryptu zbuforuj_identyfikatory.php.
 6. Weryfikacja danych za pomocą skryptu import_egzaminy.php.
  1. Sprawdzenie wyników weryfikacji i ew. korekty w skryptach R przygotowujących dane wywoływanych przez skrypt ewd_paou/m/scalanie_matury.R.
  2. Ponowna weryfikacja aż do usunięcia błędów
 7. Import wyników maturalnych za pomocą skryptu import_egzaminy.php.
 8. Przygotowanie wyników gimnazjalnych i sprawdzianu, które są w połączonych danych maturalnych, a nie ma ich w bazie za pomocą skryptu ewd_paou/m/brakujące_gimnajalne.R.
 9. Import brakujących wyników gimnazjalnych i sprawdzianu za pomocą skryptu import_egzaminy.php.
 10. Aktualizacja dat urodzenia oraz płci uczniów, którzy znajdowali się w bazie przed importem danych maturalnych, ale nie posiadali tych informacji (bo np. zostali dodani do bazy z danych dla EWD gimnazjalnego sprzed 2008 roku, itp.) - skrypt uzupelnij_daty_ur.R.
ewdprocedurywczytywaniedanych.txt · ostatnio zmienione: 2015/05/26 21:42 przez t.zoltak