Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdproceduryskalowanie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
ewdproceduryskalowanie [2015/12/18 22:09]
t.zoltak [V. Skalowanie egzaminów]
ewdproceduryskalowanie [2016/11/03 12:09]
t.zoltak [Czynności końcowe]
Linia 18: Linia 18:
     - Dla każdego egzaminu, w każdym roku (nie chodzi tu o rok przeprowadzenia egzaminu, lecz rok dokonania skalowania, które co do zasady obejmuje również doliczenie oszacowań dla egzaminów przeprowadzonych w latach wcześniejszych) tworzony jest w ramach katalogu //​skalowanie//​ oddzielny katalog o nazwie zgodnej ze schematem <​code>'​rodzaj egzaminu [Rasch] rok'</​code>​     - Dla każdego egzaminu, w każdym roku (nie chodzi tu o rok przeprowadzenia egzaminu, lecz rok dokonania skalowania, które co do zasady obejmuje również doliczenie oszacowań dla egzaminów przeprowadzonych w latach wcześniejszych) tworzony jest w ramach katalogu //​skalowanie//​ oddzielny katalog o nazwie zgodnej ze schematem <​code>'​rodzaj egzaminu [Rasch] rok'</​code>​
     - W ramach takiego katalogu tworzony jest plik .Rmd o nazwie zgodnej ze schematem:<​code>'​rok skalowanie [Rasch] nazwa egzaminu.rmd'</​code>​Zawiera on trzy bloki kodu:     - W ramach takiego katalogu tworzony jest plik .Rmd o nazwie zgodnej ze schematem:<​code>'​rok skalowanie [Rasch] nazwa egzaminu.rmd'</​code>​Zawiera on trzy bloki kodu:
-      - Skalowanie (ten blok oznaczony jest jako nie wykonywany przy kompilacji pliku .Rmd): w pętli po zadanych latach przeprowadzenia egzaminu uruchamiana jest odpowiednia funkcja //​skaluj_rodzaj_egzaminu()//​ z pakietu ​//EWDskale//, która przeprowadza skalowanie i zapisuje jego wyniki do plików .RData (p. niżej). +      - Skalowanie (ten blok oznaczony jest jako nie wykonywany przy kompilacji pliku .Rmd): w pętli po zadanych latach przeprowadzenia egzaminu uruchamiana jest odpowiednia funkcja //​skaluj_rodzaj_egzaminu()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]], która przeprowadza skalowanie i zapisuje jego wyniki do plików .RData (p. niżej). 
-      - Sprawdzanie wyników skalowania: tworzona jest lista zapisanych plików .RData z wynikami skalowania, a następnie dla każdego z nich wywoływana jest funkcja //​sprawdz_wyniki_skalowania()//​ z pakietu ​//EWDskale//.+      - Sprawdzanie wyników skalowania: tworzona jest lista zapisanych plików .RData z wynikami skalowania, a następnie dla każdego z nich wywoływana jest funkcja //​sprawdz_wyniki_skalowania()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]].
       - Zapis wyników skalowania do bazy (ten blok oznaczony jest jako nie wykonywany przy kompilacji pliku .Rmd): tworzona jest lista zapisanych plików .RData z wynikami skalowania, a następnie dla każdego z nich wywoływana jest funkcja //​zapisz_skalowanie()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]],​ zapewniająca wczytanie wyników skalowania do bazy.       - Zapis wyników skalowania do bazy (ten blok oznaczony jest jako nie wykonywany przy kompilacji pliku .Rmd): tworzona jest lista zapisanych plików .RData z wynikami skalowania, a następnie dla każdego z nich wywoływana jest funkcja //​zapisz_skalowanie()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]],​ zapewniająca wczytanie wyników skalowania do bazy.
     - Oprócz wspomnianego pliku .Rmd w katalogu przechowywane są również:     - Oprócz wspomnianego pliku .Rmd w katalogu przechowywane są również:
Linia 35: Linia 35:
 ====Procedura skalowania==== ====Procedura skalowania====
  
-Skalowanie realizowane jest za pomocą funkcji //wysokiego poziomu//, zawartych w pakiecie ​//EWDskale//:+Skalowanie realizowane jest za pomocą funkcji //wysokiego poziomu//, zawartych w pakiecie ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]]:
  
   * skaluj_spr(),​   * skaluj_spr(),​
Linia 51: Linia 51:
   - Sprawdzenie,​ czy w bazie istnieją już zapisane parametry odpowiedniego modelu skalowania (oznaczone jako //​do_przentacji//​).   - Sprawdzenie,​ czy w bazie istnieją już zapisane parametry odpowiedniego modelu skalowania (oznaczone jako //​do_przentacji//​).
   - Jeśli nie ma takich zapisanych parametrów,​ przeprowadzenie skalowania na //​wzorcowej//​ grupy zdających.   - Jeśli nie ma takich zapisanych parametrów,​ przeprowadzenie skalowania na //​wzorcowej//​ grupy zdających.
-    * Z wykorzystaniem pakietu ​//EWDskalowanie// w ogólności,​ a funkcji //​procedura_1k_1w()//​ i //​skaluj()//​ w szczególności.+    * Z wykorzystaniem pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskalowanie|EWDskalowanie]] w ogólności,​ a funkcji //​procedura_1k_1w()//​ i //​skaluj()//​ w szczególności.
     * Procedura ta może łączyć się z usuwaniem ze skali zadań o słabych własnościach pomiarowych.     * Procedura ta może łączyć się z usuwaniem ze skali zadań o słabych własnościach pomiarowych.
   - Wyliczenie rzetelności empirycznych (w ramach grup), a w przypadku matury również parametrów standaryzacji oszacowań.   - Wyliczenie rzetelności empirycznych (w ramach grup), a w przypadku matury również parametrów standaryzacji oszacowań.
Linia 100: Linia 100:
   * W przypadku wskaźników osiągnięć maturalnych z 2015 r. w zakresie matematyki i w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych kotwiczenie występuje, ale należy mieć na uwadze, że jest ono słabe, bowiem obejmuje jedynie 5 zadań z matematyki na poziomie podstawowym.   * W przypadku wskaźników osiągnięć maturalnych z 2015 r. w zakresie matematyki i w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych kotwiczenie występuje, ale należy mieć na uwadze, że jest ono słabe, bowiem obejmuje jedynie 5 zadań z matematyki na poziomie podstawowym.
  
 +====Czynności końcowe====
  
 +Po zapisaniu oszacowań (i parametrów modeli skalowania) do bazy należy jeszcze zaktualizować zmaterializowany widok //​widoki.skalowania_obserwacje_eap_pv//,​ wykonując polecenie:
 +
 +<​code>​refresh materialized view widoki.skalowania_obserwacje_eap_pv;</​code>​
 +
 +**Jeśli tego nie zrobimy, funkcja //​pobierz_skale()//​ pakietu [[r_zpd|ZPD]] nie będzie wiedzieć, że nasze skale/​skalowania mają już zapisane w bazie oszacowania!**
ewdproceduryskalowanie.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/03 12:09 przez t.zoltak