Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurypobieraniewyskalowanych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych [2016/11/03 14:42]
t.zoltak [VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do obliczania EWD]
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych [2016/11/03 14:48] (aktualna)
t.zoltak
Linia 3: Linia 3:
   - Przy pomocy funkcji **//​pobierz_wyniki_wyskalowane(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //​pobierz_oszacowania_uczniow()//​ z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyskalowanych wyników egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby i szkoły powinny zostać uwzględnione przy estymacji modeli EWD.   - Przy pomocy funkcji **//​pobierz_wyniki_wyskalowane(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //​pobierz_oszacowania_uczniow()//​ z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyskalowanych wyników egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby i szkoły powinny zostać uwzględnione przy estymacji modeli EWD.
   - W ramach skryptów służących do estymacji modeli EWD (p. [[ewdprocedurywskazniki|obliczanie wskaźników]]). jednorazowo wywołuje się funkcję **//​przygotuj_dane_do_ewd(katalogZDanymi,​ typSzkolu, lataDo, liczbaRocznikow,​ wydluzenie)//​** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]],​ przy czym:   - W ramach skryptów służących do estymacji modeli EWD (p. [[ewdprocedurywskazniki|obliczanie wskaźników]]). jednorazowo wywołuje się funkcję **//​przygotuj_dane_do_ewd(katalogZDanymi,​ typSzkolu, lataDo, liczbaRocznikow,​ wydluzenie)//​** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]],​ przy czym:
-    * Argument //​katalogZDanymi//​ wskazuje na katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniesurowych|zostały zapisane wyniki surowe egzaminów]] (jednoroczne modele EWD gimnazjów) lub katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​Sposób przechowywania_zapisu_wynikow_wyskalowanych|zostały zapisane wyskalowane wyniki egzaminów]] (trzyletnie modele EWD gimnazjów, LO i T oraz jednoroczne modele EWD LO i T).+    * Argument //​katalogZDanymi//​ wskazuje na katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniesurowych|zostały zapisane wyniki surowe egzaminów]] (jednoroczne modele EWD gimnazjów) lub katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​sposob_przechowywania_zapisu_wynikow_wyskalowanych|zostały zapisane wyskalowane wyniki egzaminów]] (trzyletnie modele EWD gimnazjów, LO i T oraz jednoroczne modele EWD LO i T).
     * Argument //​typSzkoly//​ przyjmuje wartości '​gimn.',​ '​LO'​ lub '​T'​.     * Argument //​typSzkoly//​ przyjmuje wartości '​gimn.',​ '​LO'​ lub '​T'​.
     * Argument //lataDo// wskazuje na ostatni rocznik absolwentów,​ który ma być zawarty w zbiorze (w ogólności funkcji można podać go jako wektor - wtedy utworzonych zostanie wiele zbiorów, każdy dla innego z podanych okresów).     * Argument //lataDo// wskazuje na ostatni rocznik absolwentów,​ który ma być zawarty w zbiorze (w ogólności funkcji można podać go jako wektor - wtedy utworzonych zostanie wiele zbiorów, każdy dla innego z podanych okresów).
-    * Argumenty //​liczbaRocznikow//​ i //​wydluzenie//​ wskazują odpowiednio,​ jak wiele roczników ma obejmować zbiór (w szczególności 1 dla //​jednorocznych//​ wskaźników EWD lub 3 dla //​trzyletnich wskaźników EWD) oraz jaka jest maksymalna liczba lat, o którą może być wydłużony tok kształcenia uczniów, którzy znajdą się w zbiorze (np. 0 - bez wydłużonych,​ 1 - maksymalnie //​drugoroczni//​). +    * Argumenty //​liczbaRocznikow//​ i //​wydluzenie//​ wskazują odpowiednio,​ jak wiele roczników ma obejmować zbiór (w szczególności 1 dla //​jednorocznych//​ wskaźników EWD lub 3 dla //​trzyletnich// wskaźników EWD) oraz jaka jest maksymalna liczba lat, o którą może być wydłużony tok kształcenia uczniów, którzy znajdą się w zbiorze (np. 0 - bez wydłużonych,​ 1 - maksymalnie //​drugoroczni//​). 
-    * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się tylko te osoby, które w zbiorach ​//danych kontekstowych//  ​oznaczone są jako należące do //populacji wzorcowej na wyjściu// (zmienna //​populacja_wy//​) w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec danego etapu kształcenia (w odpowiednim roku) i jako należące do //populacji wzorcowej na wejściu// (zmienna //​populacja_we//​) w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec poprzedniego etapu kształcenia (w odpowiednim roku).+    * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się tylko te osoby, które w [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​sposob_przechowywanie_zapisu_danych_o_uczniach_i⁠_szkolach)|zbiorach danych kontekstowych]] oznaczone są jako należące do //populacji wzorcowej na wyjściu// (zmienna //​populacja_wy//​)w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec danego etapu kształcenia (w odpowiednim roku) i jako należące do //populacji wzorcowej na wejściu// (zmienna //​populacja_we//​)w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec poprzedniego etapu kształcenia (w odpowiednim roku).
     * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się uczniowie (spełniający warunek opisany powyżej) wszystkich szkół, w tym dla dorosłych, specjalnych itp., z tym że ich łatwą identyfikację umożliwia zmienna //​pomin_szkole//​ znajdująca się (obok innych zmiennych charakteryzujących szkoły) w przygotowanym zbiorze (zbiorach).     * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się uczniowie (spełniający warunek opisany powyżej) wszystkich szkół, w tym dla dorosłych, specjalnych itp., z tym że ich łatwą identyfikację umożliwia zmienna //​pomin_szkole//​ znajdująca się (obok innych zmiennych charakteryzujących szkoły) w przygotowanym zbiorze (zbiorach).
 +
  
  
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych.1478180575.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/11/03 14:42 przez t.zoltak