Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurypobieraniewyskalowanych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych [2016/11/03 14:21]
t.zoltak [VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do wyliczania EWD]
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych [2016/11/03 14:48] (aktualna)
t.zoltak
Linia 1: Linia 1:
-=====VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do wyliczania ​EWD=====+=====VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do obliczania ​EWD===== 
 + 
 +  - Przy pomocy funkcji **//​pobierz_wyniki_wyskalowane(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //​pobierz_oszacowania_uczniow()//​ z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyskalowanych wyników egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby i szkoły powinny zostać uwzględnione przy estymacji modeli EWD. 
 +  - W ramach skryptów służących do estymacji modeli EWD (p. [[ewdprocedurywskazniki|obliczanie wskaźników]]). jednorazowo wywołuje się funkcję **//​przygotuj_dane_do_ewd(katalogZDanymi,​ typSzkolu, lataDo, liczbaRocznikow,​ wydluzenie)//​** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]],​ przy czym: 
 +    * Argument //​katalogZDanymi//​ wskazuje na katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniesurowych|zostały zapisane wyniki surowe egzaminów]] (jednoroczne modele EWD gimnazjów) lub katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​sposob_przechowywania_zapisu_wynikow_wyskalowanych|zostały zapisane wyskalowane wyniki egzaminów]] (trzyletnie modele EWD gimnazjów, LO i T oraz jednoroczne modele EWD LO i T). 
 +    * Argument //​typSzkoly//​ przyjmuje wartości '​gimn.',​ '​LO'​ lub '​T'​. 
 +    * Argument //lataDo// wskazuje na ostatni rocznik absolwentów,​ który ma być zawarty w zbiorze (w ogólności funkcji można podać go jako wektor - wtedy utworzonych zostanie wiele zbiorów, każdy dla innego z podanych okresów). 
 +    * Argumenty //​liczbaRocznikow//​ i //​wydluzenie//​ wskazują odpowiednio,​ jak wiele roczników ma obejmować zbiór (w szczególności 1 dla //​jednorocznych//​ wskaźników EWD lub 3 dla //​trzyletnich//​ wskaźników EWD) oraz jaka jest maksymalna liczba lat, o którą może być wydłużony tok kształcenia uczniów, którzy znajdą się w zbiorze (np. 0 - bez wydłużonych,​ 1 - maksymalnie //​drugoroczni//​). 
 +    * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się tylko te osoby, które w [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​sposob_przechowywanie_zapisu_danych_o_uczniach_i⁠_szkolach)|zbiorach danych kontekstowych]] oznaczone są jako należące do //populacji wzorcowej na wyjściu// (zmienna //​populacja_wy//​),​ w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec danego etapu kształcenia (w odpowiednim roku) i jako należące do //populacji wzorcowej na wejściu// (zmienna //​populacja_we//​),​ w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec poprzedniego etapu kształcenia (w odpowiednim roku). 
 +    * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się uczniowie (spełniający warunek opisany powyżej) wszystkich szkół, w tym dla dorosłych, specjalnych itp., z tym że ich łatwą identyfikację umożliwia zmienna //​pomin_szkole//​ znajdująca się (obok innych zmiennych charakteryzujących szkoły) w przygotowanym zbiorze (zbiorach).
  
-Przy pomocy funkcji **//​pobierz_wyniki_wyskalowane(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //​pobierz_oszacowania_uczniow()//​ z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyskalowanych wyników egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby i szkoły powinny zostać uwzględnione przy estymacji modeli EWD. 
  
  
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych.1478179267.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/11/03 14:21 przez t.zoltak