Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurypobieraniewyskalowanych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych [2016/11/03 14:07]
t.zoltak utworzono
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych [2016/11/03 14:48] (aktualna)
t.zoltak
Linia 1: Linia 1:
-=====VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do wyliczania ​EWD=====+=====VI. Łączenie wyników wyskalowanych w zbiory do obliczania ​EWD=====
  
-Przy pomocy funkcji **//pobierz_wyniki_surowe(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //pobierz_czesc_egzaminu()// z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyników ​surowych ​egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby zaliczają się podczas skalowania ​do populacji //​wzorcowej//​.+  - Przy pomocy funkcji **//pobierz_wyniki_wyskalowane(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //pobierz_oszacowania_uczniow()// z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyskalowanych ​wyników egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby i szkoły powinny zostać uwzględnione przy estymacji modeli EWD. 
 +  - W ramach skryptów służących do estymacji modeli EWD (p. [[ewdprocedurywskazniki|obliczanie wskaźników]]). jednorazowo wywołuje ​się funkcję **//​przygotuj_dane_do_ewd(katalogZDanymi,​ typSzkolu, lataDo, liczbaRocznikow,​ wydluzenie)//​** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]],​ przy czym: 
 +    * Argument //​katalogZDanymi//​ wskazuje na katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniesurowych|zostały zapisane wyniki surowe egzaminów]] (jednoroczne modele EWD gimnazjów) lub katalog, w którym [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​sposob_przechowywania_zapisu_wynikow_wyskalowanych|zostały zapisane wyskalowane wyniki egzaminów]] (trzyletnie modele EWD gimnazjów, LO i T oraz jednoroczne modele EWD LO i T). 
 +    * Argument //​typSzkoly//​ przyjmuje wartości '​gimn.',​ '​LO'​ lub '​T'​. 
 +    * Argument //lataDo// wskazuje na ostatni rocznik absolwentów,​ który ma być zawarty w zbiorze (w ogólności funkcji można podać go jako wektor - wtedy utworzonych zostanie wiele zbiorów, każdy dla innego z podanych okresów). 
 +    * Argumenty //​liczbaRocznikow//​ i //​wydluzenie//​ wskazują odpowiednio,​ jak wiele roczników ma obejmować zbiór (w szczególności 1 dla //​jednorocznych//​ wskaźników EWD lub 3 dla //​trzyletnich//​ wskaźników EWD) oraz jaka jest maksymalna liczba lat, o którą może być wydłużony tok kształcenia uczniów, którzy znajdą się w zbiorze (np. 0 - bez wydłużonych,​ 1 - maksymalnie //​drugoroczni//​). 
 +    * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się tylko te osoby, które w [[ewdprocedurypobieraniewyskalowanych#​sposob_przechowywanie_zapisu_danych_o_uczniach_i⁠_szkolach)|zbiorach danych kontekstowych]] oznaczone są jako należące ​do //populacji ​wzorcowej na wyjściu// (zmienna //​populacja_wy//​),​ w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec danego etapu kształcenia (w odpowiednim roku) i jako należące do //​populacji ​wzorcowej ​na wejściu// (zmienna //​populacja_we//​),​ w odniesieniu do egzaminu przeprowadzanego na koniec poprzedniego etapu kształcenia (w odpowiednim roku). 
 +    * W przygotowanym zbiorze (zbiorach) znajdą się uczniowie (spełniający warunek opisany powyżej) wszystkich szkół, w tym dla dorosłych, specjalnych itp., z tym że ich łatwą identyfikację umożliwia zmienna //​pomin_szkole//​ znajdująca się (obok innych zmiennych charakteryzujących szkoły) w przygotowanym zbiorze (zbiorach).
  
  
-====Sposób przechowywania (zapisu) wyników surowych==== 
  
-Wyniki surowe egzaminów pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminow/​dane ​surowe// i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze:+====Sposób przechowywania (zapisu) wyników wyskalowanych==== 
 + 
 +Wyniki surowe egzaminów pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminow/​dane ​wyskalowane// i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze:
  
   * Wszystkie rodzaje egzaminów przechowywane są w⁠ jednym katalogu, bez podziału na podkatalogi.   * Wszystkie rodzaje egzaminów przechowywane są w⁠ jednym katalogu, bez podziału na podkatalogi.
   * Każdy rocznik danego egzaminu przechowywany jest w oddzielnym pliku o⁠ nazwie postaci: '//​nazwa egzaminu rocznik.RData//'​.   * Każdy rocznik danego egzaminu przechowywany jest w oddzielnym pliku o⁠ nazwie postaci: '//​nazwa egzaminu rocznik.RData//'​.
-  * Każdy plik w formacie RData zawiera ​ramki danych ​z wynikami poszczególnych ​części egzaminu: +  * Każdy plik w formacie RData zawiera ​pojedynczą ramkę ​danych, w której przechowywane są wyskalowane wyniki wszystkich ​części ​danego ​egzaminu ​z danego roku
-    * Ich nazwy odpowiadają prefiksom tych części w⁠ bazie, w⁠ tablicy ​//sl_czesci_egzaminow//. +    * Nazwa ramki jest postaci: ​//[sgm]Wyskalowane//. 
-    * Ich wewnętrzna struktura ​jest taka sama, jak struktura wartości zwracanej przez funkcję //pobierz_czesc_egzaminu()// z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]. +    * Struktura ramki danych ​jest niemal ​taka sama, jak struktura wartości zwracanej przez funkcję //pobierz_oszacowania_uczniow()// z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]] ​(w stosunku do wspomnianej funkcji w ramce danych brak jest kolumn //​id_testu//,​ //​estymacja//​ i //​id_szkoly//​)
-    * Mają przypisane klasy (oprócz '​data.frame'​):​ 'czescEgzaminu' ​'wynikiSurowe'. +    * Ma przypisaną klasę ​(oprócz '​data.frame'​):​ 'wynikiWyskalowane'
-    * Mają przypisany atrybut '​dataPobrania'​.+    * Ma przypisany atrybut ​'skale', będący ramką danych o strukturze takiej samej, jak struktura wartości zwracanej przez funkcję //​pobierz_skale()//​ z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]. Zawiera ona informacje o skalach, do których przypisane są wyskalowane wyniki
 +    * Ma przypisany atrybut '​dataPobrania'​.
  
 ====Sposób przechowywanie (zapisu) danych o⁠ uczniach (i⁠ szkołach)==== ====Sposób przechowywanie (zapisu) danych o⁠ uczniach (i⁠ szkołach)====
ewdprocedurypobieraniewyskalowanych.1478178464.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/11/03 14:07 przez t.zoltak