Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurypobieraniesurowych

To jest stara wersja strony!


III. Pobieranie wyników surowych i danych o⁠ uczniach

Przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe(rodzajEgzaminu, lata, …) z pakietu EWDdane (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji pobierz_czesc_egzaminu() z⁠ pakietu ZPD) pobierane są do repozytorium skalowanieEgzaminów dane nt. wyników surowych egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia, które osoby zaliczają się podczas skalowania do populacji wzorcowej.

Pobieranie i⁠ przechowywanie wyników surowych

Wyniki surowe egzaminów pobierane są do repozytorium skalowanieEgzaminow/dane surowe i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze:

 • Wszystkie rodzaje egzaminów przechowywane są w⁠ jednym katalogu, bez podziału na podkatalogi.
 • Każdy rocznik danego egzaminu przechowywany jest w oddzielnym pliku o⁠ nazwie postaci: 'nazwa egzaminu rocznik.RData'.
 • Każdy plik w formacie RData zawiera ramki danych z wynikami poszczególnych części egzaminu:
  • Ich nazwy odpowiadają prefiksom tych części w⁠ bazie, w⁠ tablicy sl_czesci_egzaminow.
  • Ich wewnętrzna struktura jest taka sama, jak struktura wartości zwracanej przez funkcję pobierz_czesc_egzaminu() z⁠ pakietu ZPD.
  • Mają przypisane klasy (oprócz 'data.frame'): 'czescEgzaminu' i 'wynikiSurowe'.
  • Mają przypisany atrybut 'dataPobrania'.

Realizacja: funkcja pobierz_wyniki_surowe(rodzajEgzaminu, lata, …) z pakietu EWDdane, która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji pobierz_czesc_egzaminu() z⁠ pakietu ZPD.

Pobieranie i przechowywanie danych o⁠ uczniach (i⁠ szkołach)

ewdprocedurypobieraniesurowych.1433077184.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/05/31 14:59 przez t.zoltak