Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurypobieraniesurowych

To jest stara wersja strony!


III. Pobieranie wyników surowych i danych o⁠ uczniach

Pobieranie i⁠ przechowywanie wyników surowych

Wyniki surowe egzaminów pobierane są do repozytorium skalowanieEgzaminow/dane surowe i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze:

  1. Wszystkie rodzaje egzaminów przechowywane są w⁠ jednym katalogu, bez podziału na podkatalogi.
  2. Każdy rocznik danego egzaminu przechowywany jest w oddzielnym pliku o⁠ nazwie postaci: 'nazwa egzaminu rocznik.RData'.
  3. Każdy plik w formacie RData zawiera ramki danych z wynikami poszczególnych części egzaminu, których nazwy odpowiadają prefiksom tych części w⁠ bazie, w⁠ tablicy sl_czesci_egzaminow, a⁠ struktura ramek jest taka sama, jak struktura wartości działania funkcji pobierz_czesc_egzaminu() z⁠ pakietu ZPD.

Służy do tego funkcja nazwa_funkcji(rodzajEgzaminu, lata) z pakietu EWDdane, która w⁠ istocie jest prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji pobierz_czesc_egzaminu() z⁠ pakietu ZPD.

Pobieranie i przechowywanie danych o⁠ uczniach (i⁠ szkołach)

ewdprocedurypobieraniesurowych.1432669506.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/05/26 21:45 przez t.zoltak