Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurypobieraniesurowych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurypobieraniesurowych [2015/05/28 17:37]
t.zoltak [Pobieranie i⁠ przechowywanie wyników surowych]
ewdprocedurypobieraniesurowych [2015/12/21 23:31]
t.zoltak [Egzamin gimnazjalny 2005]
Linia 1: Linia 1:
 =====III. Pobieranie wyników surowych i danych o⁠ uczniach===== =====III. Pobieranie wyników surowych i danych o⁠ uczniach=====
  
-====Pobieranie i⁠ przechowywanie ​wyników surowych====+Przy pomocy funkcji **//​pobierz_wyniki_surowe(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu [[ewdpakiety#​ewddane|EWDdane]] (która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji //​pobierz_czesc_egzaminu()//​ z⁠ pakietu [[r_zpd|ZPD]]) pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminów//​ dane nt. wyników surowych egzaminów oraz informacje kontekstowe - tj. informacje o uczniach i szkołach, użyteczne np. do stwierdzenia,​ które osoby zaliczają się podczas skalowania do populacji //​wzorcowej//​. 
 + 
 + 
 +====Sposób przechowywania (zapisu) ​wyników surowych====
  
 Wyniki surowe egzaminów pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminow/​dane surowe// i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze: Wyniki surowe egzaminów pobierane są do repozytorium //​skalowanieEgzaminow/​dane surowe// i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze:
Linia 9: Linia 12:
   * Każdy plik w formacie RData zawiera ramki danych z wynikami poszczególnych części egzaminu:   * Każdy plik w formacie RData zawiera ramki danych z wynikami poszczególnych części egzaminu:
     * Ich nazwy odpowiadają prefiksom tych części w⁠ bazie, w⁠ tablicy //​sl_czesci_egzaminow//​.     * Ich nazwy odpowiadają prefiksom tych części w⁠ bazie, w⁠ tablicy //​sl_czesci_egzaminow//​.
-    * Ich wewnętrzna struktura jest taka sama, jak struktura wartości zwracanej przez funkcję //​pobierz_czesc_egzaminu()//​ z⁠ pakietu ZPD.+    * Ich wewnętrzna struktura jest taka sama, jak struktura wartości zwracanej przez funkcję //​pobierz_czesc_egzaminu()//​ z⁠ pakietu ​[[r_zpd|ZPD]].
     * Mają przypisane klasy (oprócz '​data.frame'​):​ '​czescEgzaminu'​ i '​wynikiSurowe'​.     * Mają przypisane klasy (oprócz '​data.frame'​):​ '​czescEgzaminu'​ i '​wynikiSurowe'​.
     * Mają przypisany atrybut '​dataPobrania'​.     * Mają przypisany atrybut '​dataPobrania'​.
  
-**Realizacja**:​ funkcja **//​pobierz_wyniki_surowe(rodzajEgzaminu,​ lata, ...)//** z pakietu EWDdane, która w⁠ istocie jest dosyć prostym „zapętleniem” odwołującym się do funkcji ​//​pobierz_czesc_egzaminu()//​ z⁠ pakietu ZPD.+====Sposób przechowywanie ​(zapisudanych o⁠ uczniach (i⁠ szkołach)==== 
 + 
 +Informacje kontekstowe pobierane są do repozytorium skalowanieEgzaminow/dane surowe i⁠ przechowywane tam w plikach formatu RData w następującej strukturze:
  
-====Pobieranie i przechowywanie danych ​o⁠ uczniach ​(i⁠ szkołach)====+  * Każdy rodzaj egzaminu opisuje jeden plik, w którym zawarte są dane dotyczące wszystkich lat. Nazwy plików są postaci: 'nazwa egzaminu - kontekstowe.RData'​. 
 +  * W każdym pliku znajduje się obiekt ​nazwie postaci '​prefiksKontekstowe'​ gdzie '​prefiks'​ przyjmuje wartości: '​s'​ - sprawdzian, '​g'​ - egzamin gimnazjalny,​ '​m'​ - matura. Obiekt ten: 
 +    * Jest ramką danych, zwracaną przez funkcję //​pobierz_dane_kontekstowe//​. 
 +    * Ma przypisaną klasę ​(oprócz '​data.frame'​): '​daneKontekstowe'​. 
 +    * Ma przypisany atrybut '​dataPobrania'​.
  
ewdprocedurypobieraniesurowych.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/05 15:59 przez t.zoltak