Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

To jest stara wersja strony!


III. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal

 1. Utworzenie skal (oraz artefaktualnych testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji stworz_skale_ewd() z pakietu ZPDzapis.
  • Cały proces przebiega automatycznie, z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości, odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja stworz_skale_ewd().
  • Funkcję stworz_skale_ewd() należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
 2. Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.
  Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów:
  • Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
   • Stosowany w przypadku matury.
   • Wykorzystywane funkcje: lacz_kryteria_z_nr_zadan() z pakietu EWDskale.
  • Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.
   • Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
   • Wykorzystywane funkcje: lacz_kryteria_z_korelacji() z pakietu EWDskale.
 3. Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura.
 4. Wyliczenie i zapisanie do bazy norm ekwikwantylowych dla poszczególnych skal - tylko sprawdzian i egzamin gimnazjalny.

Zasady tworzenia opisów skal i testów

Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji stworz_skale_ewd() z pakietu ZPDzapis.

Zasady tworzenia opisów testów

Opisy tworzone są tylko dla tych testów, które nie są powiązane z arkuszami egzaminacyjnymi. W zakresie danych EWD oznacza to, że są one tworzone tylko dla artefaktualnych testów, tworzonych po to, aby móc zapisywać do bazy (a właściwie przetrzymywać w bazie dane uczniów/obserwacji, które są zmienne w czasie) wyskalowane wyniki na takich skalach, które obejmują kilka różnych części egzaminu. Dotyczy to wszystkich tworzonych na potrzeby wyliczania EWD skal wyników matury oraz skal obejmujących po dwa testy w ramach nowej formuły egzaminu gimnazjalnego.

Schemat opisu takich testów wygląda następująco:

'rodzaj egzaminu;nazwa części;rok'

Zasady tworzenie opisów skal

Schemat opisu skal tworzonych na potrzeby wyliczania wskaźników EWD ma postać:

'ewd;kod_konstruktu;rok[;...]'

gdzie [;…] oznacza opcjonalne sufiksy opisujące specyfikę danej skali, a wartości kod_konstruktu opisuje poniższa tabela.

rodzaj egzaminu części egzaminu kod_konstruktu uwagi typ wsk. EWD
sprawdzian ndt. s trzyletnie
ndt. sR jednoroczne
egzamin gimnazjalny humanistyczna gh do 2011 r. trzyletnie
historia i WOS od 2012 r.
j. polski
matematyczno-przyrodnicza gm do 2011 r.
matematyka od 2012 r.
przedmioty przyrodnicze
historia i WOS gh_h od 2012 r.
j. polski gh_p od 2012 r.
matematyka gm_m od 2012 r.
przedmioty przyrodnicze gm_p od 2012 r.
humanistyczna ghR do 2011 r. jednoroczne
historia i WOS od 2012 r.
j. polski
matematyczno-przyrodnicza gmR do 2011 r.
matematyka od 2012 r.
przedmioty przyrodnicze
j. polski gh_pR od 2012 r.
matematyka gm_mR od 2012 r.
matura j. polski, historia, WOS m_h trzyletnie
j. polski m_jp
matematyka m_m
matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka m_mp
j. polski m_jpR jednoroczne
matematyka m_mR

Mapowanie opisów skal na opisy testów

schemat opisu skali schemat opis testu uwagi
'ewd;gh;rok[;…]' 'egzamin gimnazjalny;humanistyczna;rok' od 2012 r.
'ewd;ghR;rok[;…]'
'ewd;gm;rok[;…]' 'egzamin gimnazjalny;matematyczno-przyrodnicza;rok'
'ewd;gmR;rok[;…]'
'ewd;m_h;rok[;…]' 'matura;humanistyczna;rok'
'ewd;m_jp;rok[;…]' 'matura;polski;rok'
'ewd;m_jpR;rok[;…]'
'ewd;m_m;rok[;…]' 'matura;matematyka;rok'
'ewd;m_mR;rok[;…]'
'ewd;m_mp;rok[;…]' 'matura;matematyczno-przyrodnicza;rok'
ewdprocedurynoweskaleitesty.1434812105.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/06/20 16:55 przez t.zoltak