Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurynoweskaleitesty [2016/09/15 22:59]
t.zoltak
ewdprocedurynoweskaleitesty [2017/08/28 20:08]
t.zoltak [IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
Linia 4: Linia 4:
     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.
     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
-  - Wyliczenie ​i zapisanie do bazy norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]].+  - Wyliczenie norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]] a następnie zapisanie ich do bazy przy pomocy funkcji //​zapisz_normy()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
     * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD.     * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD.
     * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń.     * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń.
-    * Przed obliczeniem norm należy ręcznie utworzyć w bazie skalowania w tablicach '​skalowania'​ (opis '​normalizacja ekwikwantylowa EWD') i '​skalowania_grupy'​. 
   - Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów (lub wcale):   - Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów (lub wcale):
     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
Linia 20: Linia 19:
     * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.     * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.
   - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​).   - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​).
 +    * Realizowane przy pomocy funkcji //​skroc_skale_oceny()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ a następnie zapisywane do bazy przy pomcy funkcji //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
  
 =====Zasady tworzenia opisów skal i testów===== =====Zasady tworzenia opisów skal i testów=====
ewdprocedurynoweskaleitesty.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/16 00:49 przez t.zoltak