Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurynoweskaleitesty [2015/09/11 23:32]
t.zoltak [IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
ewdprocedurynoweskaleitesty [2017/08/28 20:08]
t.zoltak [IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
Linia 1: Linia 1:
 =====IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal===== =====IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====
  
-  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.
     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
-  - Wyliczenie ​i zapisanie do bazy norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu EWDskale.+  - Wyliczenie norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]] a następnie zapisanie ich do bazy przy pomocy funkcji //​zapisz_normy()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
     * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD.     * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD.
     * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń.     * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń.
Linia 10: Linia 10:
     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
       * Stosowany w przypadku matury.       * Stosowany w przypadku matury.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu EWDskale.+      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]].
     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.
       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
       * Wykorzystywane funkcje:       * Wykorzystywane funkcje:
-        * //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu EWDskale, +        * //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]]
-        * //​rysuj_laczenia_z_korelacji()//​ z pakietu EWDskale, +        * //​rysuj_laczenia_z_korelacji()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]]
-        * //​edytuj_skale()//​ z pakietu ZPDzapis (wzorzec edycji przygotowuje się ręcznie).+        * //​edytuj_skale()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]] (wzorzec edycji przygotowuje się ręcznie).
     * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.     * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.
   - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​).   - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​).
 +    * Realizowane przy pomocy funkcji //​skroc_skale_oceny()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ a następnie zapisywane do bazy przy pomcy funkcji //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
  
 =====Zasady tworzenia opisów skal i testów===== =====Zasady tworzenia opisów skal i testów=====
  
-Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
 ====Zasady tworzenia opisów testów==== ====Zasady tworzenia opisów testów====
  
ewdprocedurynoweskaleitesty.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/16 00:49 przez t.zoltak