Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurynoweskaleitesty [2015/06/20 23:24]
t.zoltak [III. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
ewdprocedurynoweskaleitesty [2017/08/28 20:08]
t.zoltak [IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
Linia 1: Linia 1:
-=====III. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====+=====IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====
  
-  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.
     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
-  - Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów:+  ​- Wyliczenie norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]] a następnie zapisanie ich do bazy przy pomocy funkcji //​zapisz_normy()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]]. 
 +    * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD. 
 +    * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń. 
 +  ​- Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów ​(lub wcale):
     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
       * Stosowany w przypadku matury.       * Stosowany w przypadku matury.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu EWDskale.+      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]].
     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.
       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu EWDskale.+      * Wykorzystywane funkcje: 
 +        * //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]], 
 +        * //​rysuj_laczenia_z_korelacji()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ 
 +        * //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]] (wzorzec edycji przygotowuje się ręcznie).
     * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.     * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria.
   - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​).   - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​).
-  - Wyliczenie i zapisanie do bazy norm ekwikwantylowych dla skal //raschowych// odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.+    * Realizowane przy pomocy funkcji ​//skroc_skale_oceny()// z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ a następnie zapisywane ​do bazy przy pomcy funkcji //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
  
 =====Zasady tworzenia opisów skal i testów===== =====Zasady tworzenia opisów skal i testów=====
  
-Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
 ====Zasady tworzenia opisów testów==== ====Zasady tworzenia opisów testów====
  
Linia 68: Linia 74:
 **Skale związane ze wskaźnikami jednorocznymi** - z //​kodem_konstruktu//​ kończącym się na **//'​R'//​** zawierają nieprzekształcone w żaden sposób kryteria oceny (żadnych łączeń w pseudokryteria,​ ani skracania skal oceny). W powiązaniu z nimi przechowywane są: **Skale związane ze wskaźnikami jednorocznymi** - z //​kodem_konstruktu//​ kończącym się na **//'​R'//​** zawierają nieprzekształcone w żaden sposób kryteria oceny (żadnych łączeń w pseudokryteria,​ ani skracania skal oceny). W powiązaniu z nimi przechowywane są:
  
-  * Normalizacje ekwikwantylowe dla wyniku łącznego (sumy punktów). +  * Normalizacje ekwikwantylowe dla wyniku łącznego (sumy punktów) ​- tylko w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
-  * Skalowania przeprowadzane modelami Rascha.+  * Skalowania przeprowadzane modelami Rascha ​- z wyjątkiem sprawdzianu.
   * Związane z tymi modelami Rascha mapowania sum punktów na oszacowania poziomu umiejętności.   * Związane z tymi modelami Rascha mapowania sum punktów na oszacowania poziomu umiejętności.
  
ewdprocedurynoweskaleitesty.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/16 00:49 przez t.zoltak