Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurynoweskaleitesty [2015/06/20 16:56]
t.zoltak [Zasady tworzenie opisów skal]
ewdprocedurynoweskaleitesty [2017/08/28 20:08]
t.zoltak [IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
Linia 1: Linia 1:
-=====III. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====+=====IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====
  
-  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.
     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
-  - Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów:+  ​- Wyliczenie norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]] a następnie zapisanie ich do bazy przy pomocy funkcji //​zapisz_normy()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]]. 
 +    * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD. 
 +    * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń. 
 +  ​- Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów ​(lub wcale):
     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
       * Stosowany w przypadku matury.       * Stosowany w przypadku matury.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu EWDskale.+      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]].
     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.
       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu EWDskale. +      * Wykorzystywane funkcje: 
-  - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura. +        * //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]], 
-  - Wyliczenie i zapisanie ​do bazy norm ekwikwantylowych dla poszczególnych skal - tylko sprawdzian i egzamin gimnazjalny.+        * //​rysuj_laczenia_z_korelacji()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ 
 +        * //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]] (wzorzec edycji przygotowuje się ręcznie). 
 +    * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria
 +  - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura ​i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​)
 +    * Realizowane przy pomocy funkcji //​skroc_skale_oceny()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ a następnie zapisywane ​do bazy przy pomcy funkcji //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
  
 =====Zasady tworzenia opisów skal i testów===== =====Zasady tworzenia opisów skal i testów=====
  
-Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
 ====Zasady tworzenia opisów testów==== ====Zasady tworzenia opisów testów====
  
Linia 59: Linia 66:
 | :::                 | //​m_jpR// ​     | j. polski ​                                                   |            | jednoroczne ​ | | :::                 | //​m_jpR// ​     | j. polski ​                                                   |            | jednoroczne ​ |
 | :::                 | //​m_mR// ​      | matematyka ​                                                  ​| ​           | :::          | | :::                 | //​m_mR// ​      | matematyka ​                                                  ​| ​           | :::          |
 +====Rodzaje skal a typy wskaźników EWD====
 +
 +**Skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi** podlegają dalszym przekształceniom,​ polegającym na ew. łączeniu kryteriów oceny w pseudokryteria i ew. skracaniu skal oceny (pseudo)kryteriów. W powiązaniu z nimi przechowywane sąL
 +
 +  * Skalowania przeprowadzone modelami 2PL/SGRM.
 +
 +**Skale związane ze wskaźnikami jednorocznymi** - z //​kodem_konstruktu//​ kończącym się na **//'​R'//​** zawierają nieprzekształcone w żaden sposób kryteria oceny (żadnych łączeń w pseudokryteria,​ ani skracania skal oceny). W powiązaniu z nimi przechowywane są:
 +
 +  * Normalizacje ekwikwantylowe dla wyniku łącznego (sumy punktów) - tylko w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 +  * Skalowania przeprowadzane modelami Rascha - z wyjątkiem sprawdzianu.
 +  * Związane z tymi modelami Rascha mapowania sum punktów na oszacowania poziomu umiejętności.
 +
 +
 ====Mapowanie opisów skal na opisy testów==== ====Mapowanie opisów skal na opisy testów====
  
ewdprocedurynoweskaleitesty.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/16 00:49 przez t.zoltak