Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurynoweskaleitesty

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurynoweskaleitesty [2015/06/20 16:55]
t.zoltak [Zasady tworzenie opisów skal]
ewdprocedurynoweskaleitesty [2017/08/27 21:24]
t.zoltak [IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal]
Linia 1: Linia 1:
-=====III. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====+=====IV. Aktualizacja informacji o częściach egzaminów w bazie i definiowanie skal=====
  
-  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+  - Utworzenie skal (oraz //​artefaktualnych//​ testów łączących kilka części egzaminu dla egzaminu gimnazjalnego i matury) przy pomocy funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.     * Cały proces przebiega automatycznie,​ z tym że w przypadku zmiany struktury egzaminu w przyszłości,​ odpowiednio zmodyfikowana będzie musiała zostać również funkcja //​stworz_skale_ewd()//​.
     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).     * Funkcję //​stworz_skale_ewd()//​ należy wywołać oddzielnie dla każdego rodzaju egzaminu (i oddzielnie dla każdego roku egzaminu).
-  - Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów:+  ​- Wyliczenie i zapisanie do bazy norm ekwikwantylowych dla skal //​raschowych//​ odnoszących się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przy pomocy funkcji //​wylicz_normy_ekwikwantylowe()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]]. 
 +    * Egzamin gimnazjalny normalizuje się w odniesieniu do grupy osób kwalifikujących się do modelowania EWD. 
 +    * Sprawdzian normalizuje się w odniesieniu do wszystkich zdających, bez żadnych wykluczeń. 
 +  ​- Łączenie kryteriów w pseudokryteria w ramach skal.\\ Przeprowadza się na jeden z dwóch sposobów ​(lub wcale):
     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.     * Na podstawie informacji o przynależności kryteriów oceny do zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
       * Stosowany w przypadku matury.       * Stosowany w przypadku matury.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu EWDskale.+      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_nr_zadan()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]].
     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.     * Na podstawie analizy mającej na celu wykrycie kryteriów oceny łamiących założenie o lokalnej niezależności modelu skalowania.
       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.       * Stosowany w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
-      * Wykorzystywane funkcje: //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu EWDskale. +      * Wykorzystywane funkcje: 
-  - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura. +        * //​lacz_kryteria_z_korelacji()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]], 
-  - Wyliczenie i zapisanie ​do bazy norm ekwikwantylowych dla poszczególnych skal - tylko sprawdzian i egzamin gimnazjalny.+        * //​rysuj_laczenia_z_korelacji()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ 
 +        * //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]] (wzorzec edycji przygotowuje się ręcznie). 
 +    * Dla skal //​raschowych//,​ związanych ze wskaźnikami jednorocznymi nie przeprowadza się łączenia kryteriów w pseudokryteria
 +  - Skracanie skal oceny (pseudo)kryteriów - tylko matura ​i tylko skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi (nie //​raschowe//​)
 +    * Realizowane przy pomocy funkcji //​skroc_skale_oceny()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​ewdskale|EWDskale]],​ a następnie zapisywane ​do bazy przy pomcy funkcji //​edytuj_skale()//​ z pakietu [[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
  
 =====Zasady tworzenia opisów skal i testów===== =====Zasady tworzenia opisów skal i testów=====
  
-Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ZPDzapis.+Opisane zasady zostały zapisane w ramach funkcji //​stworz_skale_ewd()//​ z pakietu ​[[ewdpakiety#​zpdzapis|ZPDzapis]].
 ====Zasady tworzenia opisów testów==== ====Zasady tworzenia opisów testów====
  
Linia 32: Linia 39:
 gdzie //[;...]// oznacza opcjonalne //sufiksy// opisujące specyfikę danej skali, a wartości //​kod_konstruktu//​ opisuje poniższa tabela. gdzie //[;...]// oznacza opcjonalne //sufiksy// opisujące specyfikę danej skali, a wartości //​kod_konstruktu//​ opisuje poniższa tabela.
  
-^ rodzaj egzaminu ​    ^ części egzaminu ​                                             ​^ kod_konstruktu ​^ uwagi      ^ typ wsk. EWD | +^ rodzaj egzaminu ​    ^ kod_konstruktu ​^ części egzaminu ​                                             ^ uwagi      ^ typ wsk. EWD | 
-| sprawdzian ​         ​| ndt.                                                         | //s//          |            | trzyletnie ​  | +| sprawdzian ​         | //s//          ​| ndt.                                                         |            | trzyletnie ​  | 
-| :::                 | ndt.                                                         | //​sR// ​        ​| ​           | jednoroczne ​ | +| :::                 | //​sR// ​        | ndt.                                                         |            | jednoroczne ​ | 
-| egzamin gimnazjalny ​| humanistyczna ​                                               ​| //​gh// ​        | do 2011 r. | trzyletnie ​  | +| egzamin gimnazjalny | //​gh// ​        | humanistyczna ​                                               ​| do 2011 r. | trzyletnie ​  | 
-| :::                 | historia i WOS                                               | :::            | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | :::            ​| historia i WOS                                               | od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | j. polski ​                                                   ​| :::            ​| :::        | :::          | +| :::                 | :::            ​| j. polski ​                                                   | :::        | :::          | 
-| :::                 | matematyczno-przyrodnicza ​                                   ​| //​gm// ​        | do 2011 r. | :::          | +| :::                 | //​gm// ​        | matematyczno-przyrodnicza ​                                   ​| do 2011 r. | :::          | 
-| :::                 | matematyka ​                                                  | :::            | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | :::            ​| matematyka ​                                                  | od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | przedmioty przyrodnicze ​                                     ​| :::            | :::        | :::          | +| :::                 | :::            ​| przedmioty przyrodnicze ​                                     ​| :::        | :::          | 
-| :::                 | historia i WOS                                               | //​gh_h// ​      | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | //​gh_h// ​      | historia i WOS                                               | od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | j. polski ​                                                   ​| //​gh_p// ​      | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | //​gh_p// ​      | j. polski ​                                                   ​| od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | matematyka ​                                                  | //​gm_m// ​      | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | //​gm_m// ​      | matematyka ​                                                  | od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | przedmioty przyrodnicze ​                                     ​| //​gm_p// ​      | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | //​gm_p// ​      | przedmioty przyrodnicze ​                                     ​| od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | humanistyczna ​                                               ​| //​ghR// ​       | do 2011 r. | jednoroczne ​ | +| :::                 | //​ghR// ​       ​| humanistyczna ​                                               ​| do 2011 r. | jednoroczne ​ | 
-| :::                 | historia i WOS                                               | :::            | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | :::            ​| historia i WOS                                               | od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | j. polski ​                                                   ​| :::            ​| :::        | :::          | +| :::                 | :::            ​| j. polski ​                                                   | :::        | :::          | 
-| :::                 | matematyczno-przyrodnicza ​                                   ​| //​gmR// ​       | do 2011 r. | :::          | +| :::                 | //​gmR// ​       ​| matematyczno-przyrodnicza ​                                   ​| do 2011 r. | :::          | 
-| :::                 | matematyka ​                                                  | :::            | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | :::            ​| matematyka ​                                                  | od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | przedmioty przyrodnicze ​                                     ​| :::            | :::        | :::          | +| :::                 | :::            ​| przedmioty przyrodnicze ​                                     ​| :::        | :::          | 
-| :::                 | j. polski ​                                                   ​| //​gh_pR// ​     | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | //​gh_pR// ​     ​| j. polski ​                                                   ​| od 2012 r. | :::          | 
-| :::                 | matematyka ​                                                  | //​gm_mR// ​     | od 2012 r. | :::          | +| :::                 | //​gm_mR// ​     ​| matematyka ​                                                  | od 2012 r. | :::          | 
-| matura ​             | j. polski, historia, WOS                                     | //​m_h// ​       ​|            | trzyletnie ​  | +| matura ​             ​| //​m_h// ​       ​| j. polski, historia, WOS                                     ​| ​           | trzyletnie ​  | 
-| :::                 | j. polski ​                                                   ​| //​m_jp// ​      ​| ​           | :::          | +| :::                 | //​m_jp// ​      | j. polski ​                                                   ​|            | :::          | 
-| :::                 | matematyka ​                                                  | //​m_m// ​       |            | :::          | +| :::                 | //​m_m// ​       ​| matematyka ​                                                  |            | :::          | 
-| :::                 | matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka ​| //​m_mp// ​      |            | :::          | +| :::                 | //​m_mp// ​      | matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka |            | :::          | 
-| :::                 | j. polski ​                                                   ​| //​m_jpR// ​     |            | jednoroczne ​ | +| :::                 | //​m_jpR// ​     ​| j. polski ​                                                   ​|            | jednoroczne ​ | 
-| :::                 | matematyka ​                                                  | //​m_mR// ​      ​| ​           | :::          |+| :::                 | //​m_mR// ​      | matematyka ​                                                  |            | :::          | 
 +====Rodzaje skal a typy wskaźników EWD==== 
 + 
 +**Skale związane ze wskaźnikami trzyletnimi** podlegają dalszym przekształceniom,​ polegającym na ew. łączeniu kryteriów oceny w pseudokryteria i ew. skracaniu skal oceny (pseudo)kryteriów. W powiązaniu z nimi przechowywane sąL 
 + 
 +  * Skalowania przeprowadzone modelami 2PL/SGRM. 
 + 
 +**Skale związane ze wskaźnikami jednorocznymi** - z //​kodem_konstruktu//​ kończącym się na **//'​R'//​** zawierają nieprzekształcone w żaden sposób kryteria oceny (żadnych łączeń w pseudokryteria,​ ani skracania skal oceny). W powiązaniu z nimi przechowywane są: 
 + 
 +  * Normalizacje ekwikwantylowe dla wyniku łącznego (sumy punktów) - tylko w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 
 +  * Skalowania przeprowadzane modelami Rascha - z wyjątkiem sprawdzianu. 
 +  * Związane z tymi modelami Rascha mapowania sum punktów na oszacowania poziomu umiejętności. 
 + 
 ====Mapowanie opisów skal na opisy testów==== ====Mapowanie opisów skal na opisy testów====
  
ewdprocedurynoweskaleitesty.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/16 00:49 przez t.zoltak