Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurybazaszkol

To jest stara wersja strony!


I. Aktualizacja bazy szkół

Opisane działania należy przeprowadzić oddzielnie dla gimnazjów, LO i⁠ T.

  1. Wyeksportowanie bazy szkół do plików arkusza kalkulacyjnego.
    • Obecnie realizowane przez:
      skrypt R (szczegóły) na podstawie pierwowzoru: D:/Prace/EWD/dane/bazy szkół/pobieranie danych z bazy.r
    • Docelowa implementacja:
      Utworzenie funkcji pobierz_baze_szkol() w ramach biblioteki EWDdane.
  2. Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.
  3. Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:
    • Zadanie obejmuje:
      1. szukanie duplikatów kodów OKE (ze względu na nasze id), w⁠ tym w różnych latach;
      2. oględne sprawdzenie, czy 1)⁠ nazwa szkoły nie zawiera pełnego adresu (nie ma po co go tam duplikować), 2)⁠ czy w kolumnie ulica nie występuje aby nazwa miejscowości, 3)⁠ czy kody PNA przystają do wzorca dd-ddd;
      3. przyrównanie bazy po zmianach do zrzutu sprzed aktualizacji (z⁠ 1.).
    • Obecnie realizowane przez:
      skrypt R (szczegóły) na podstawie pierwowzorów: D:/Prace/EWD/dane/bazy szkół/weryfikacja (gimn|LO|T).r
    • Docelowa implementacja:
      Utworzenie funkcji weryfikuj_baze_szkol() w ramach biblioteki EWDdane.
    • Uwagi:
      Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie SQL będzie raczej wymagało ręcznej roboty (która musi być przeprowadzona bardzo uważnie i⁠ z⁠ rozmysłem!).
    • [pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]
  4. Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.
    • Obecnie realizowane przez:
      obecnie nierealizowane (sprawa rozbija się o to, że w praktyce nie daje się pozyskać REGONów z OKE);
    • Docelowa implementacja:
      Do pobierania RSPO - pakiet EWDrspo, pisany obecnie przez Grześka.
      Samo łączenie - ???.
    • Uwagi:
      Sposób zrealizowania tego punktu procedury będzie rzutował na następny punkt - jeśli szkołom będzie się udawało przyłączyć dane z RSPO, TERYTy będą wiarygodne.
  5. Wstępne dodanie szkół do bazy i zakutalizowanie informacji o typie placówki
    • Obecnie realizowane przez szczegółowy opis:
      • Wygenerowanie w Excelu poleceń SQL INSERT i UPDATE i wywołanie ich na bazie.
    • Docelowa implementacja:
      ???
  6. Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła.
    • Obecnie realizowane przez szczegółowy opis:
      • Przepuszczenie przez skrypt PHP używany przez Mateusza do weryfikacji danych teleadresowych szkół z zamówień na arkusze egzaminacyjne. W wyniku powstaje CSV z proponowanymi TERYT-ami.
      • Ręczną analizę rezultatów i rozwiązanie znalezionych problemów.
      • Wygenerowanie w Excel-u poleceń SQL UPDATE i dopisanie kodów TERYT do bazy.
    • Docelowa implementacja:
      ???
  7. Przypisanie szkołom informacji o⁠ wielkości miejscowości, w⁠ której znajduje się szkoła.
    • Obecnie realizowane przez:
      Skrypt w R działający na danych z BDL (szczegóły).
    • Docelowa implementacja:
      ???
ewdprocedurybazaszkol.1406835922.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 21:45 przez t.zoltak