Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurybazaszkol

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedurybazaszkol [2014/07/31 15:31]
zozlak
ewdprocedurybazaszkol [2016/09/08 12:51] (aktualna)
t.zoltak
Linia 1: Linia 1:
-====I. Aktualizacja bazy szkół====+=====II. Aktualizacja bazy szkół====
 Opisane działania należy przeprowadzić oddzielnie dla gimnazjów, LO i⁠ T. Opisane działania należy przeprowadzić oddzielnie dla gimnazjów, LO i⁠ T.
  
   - **Wyeksportowanie bazy szkół do plików arkusza kalkulacyjnego.**   - **Wyeksportowanie bazy szkół do plików arkusza kalkulacyjnego.**
-    * **Obecnie realizowane ​przez:​**\\ ​skrypt ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-styleitalic;">D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​pobieranie danych z bazy.r</​span></​html>​ +    * **Realizowane ​przez:​**\\ ​funkcja ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-facemonospace;">pobierz_baze_szkol()</​span></​html> ​w ramach biblioteki [[ewdpakiety#​EWDdane]] ​ 
-    * **Docelowa implementacja:**\\ Utworzenie funkcji ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-facemonospace;">pobierz_baze_szkol()</​span></​html> ​w ramach biblioteki [[ewdpakiety#​EWDdane]].+    * **Wcześniejsze rozwiązania:**\\ skrypt R ([[ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol|szczegóły]]) na podstawie pierwowzoru: ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-styleitalic;">D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​pobieranie danych z bazy.r</​span></​html>​.
   - **Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.**   - **Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.**
 +    - [[bazaszkolbledy|Lista znanych błędów]] (niescalonych szkół, które trzeba połączyć).
   - **Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:​**   - **Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:​**
     * **Zadanie obejmuje:​** ​     * **Zadanie obejmuje:​** ​
Linia 11: Linia 13:
       - oględne sprawdzenie,​ czy 1)⁠ nazwa szkoły nie zawiera pełnego adresu (nie ma po co go tam duplikować),​ 2)⁠ czy w kolumnie ulica nie występuje aby nazwa miejscowości,​ 3)⁠ czy kody PNA przystają do wzorca dd-ddd;       - oględne sprawdzenie,​ czy 1)⁠ nazwa szkoły nie zawiera pełnego adresu (nie ma po co go tam duplikować),​ 2)⁠ czy w kolumnie ulica nie występuje aby nazwa miejscowości,​ 3)⁠ czy kody PNA przystają do wzorca dd-ddd;
       - przyrównanie bazy po zmianach do zrzutu sprzed aktualizacji (z⁠ 1.).       - przyrównanie bazy po zmianach do zrzutu sprzed aktualizacji (z⁠ 1.).
-    * **Obecnie realizowane ​przez:​**\\ ​skrypty ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-styleitalic;">D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​weryfikacja ​(gimn|LO|T).r</​span></​html>​ +    * **Realizowane ​przez:​**\\ ​funkcja ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-facemonospace;">weryfikuj_baze_szkol()</​span></​html> ​w ramach biblioteki [[ewdpakiety#​EWDdane]]. 
-    * **Docelowa implementacja:**\\ Utworzenie funkcji ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-facemonospace;">weryfikuj_baze_szkol()</​span></​html> ​w ramach biblioteki [[ewdpakiety#​EWDdane]]+    * **Wcześniejsze rozwiązania:**\\ skrypt R ([[ewdprocedury_weryfikacja_bazy_szkol|szczegóły]]) na podstawie pierwowzorów: ​<​html><​span style="​color:​ darkblue; font-styleitalic;">D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​weryfikacja ​(gimn|LO|T).r</​span></​html>​. 
-    * **Uwagi:​**\\ Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie SQL będzie raczej ​wymagało ręcznej ​roboty (która musi być przeprowadzona bardzo ​uważnie i⁠ z⁠ rozmysłem!).+    * **Uwagi:​**\\ Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie wymaga ręcznej, *uważnej* roboty (szczęśliwie odpowiednie klucze obce w bazie mają //ON UPDATE CASCADE//, co znacznie ułatwia sprawę):<code sql>​BEGIN;​ 
 +-- przepięcie wyników egzaminacyjnych uczniów 
 +UPDATE dane_osobowe.testy_obserwacje SET id_szkoly = {powinno_być} WHERE id_szkoly = {jest} AND id_testu IN (SELECT id_testu FROM testy JOIN arkusze USING (arkusz) WHERE extract(year FROM data_egzaminu) = {korygowany_rok});​ 
 +-- przepięcie danych adresowych szkoły 
 +UPDATE szkoly_dane SET id_szkoly = {powinno_być} WHERE id_szkoly = {jest} AND rok = {korygowany_rok};​ 
 +-- usunięcie niepotrzebnej szkoły 
 +DELETE FROM szkoly WHERE id_szkoly = {jest}; 
 +COMMIT; 
 +</​code>​
     * <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​[pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]</​span></​html>​     * <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​[pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]</​span></​html>​
   - **Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.**   - **Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.**
-    * **Obecnie realizowane przez:**\\ <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">​obecnie nierealizowane</​span></​html>;​ +    * **Obecnie realizowane przez:**\\ <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">​obecnie nierealizowane ​(sprawa rozbija się o to, że w praktyce nie daje się pozyskać REGONów z OKE)</​span></​html>;​ 
-    * **Docelowa implementacja:​**\\ Do pobierania RSPO - pakiet [[ewdpakiety#​EWDrspo]], pisany obecnie przez Grześka.\\ Samo łączenie - <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">???</​span></​html>​.+    * **Docelowa implementacja:​**\\ Do pobierania RSPO - pakiet [[ewdpakiety#​EWDrspo]].\\ Samo łączenie - <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">???</​span></​html>​.
     * **Uwagi:​**\\ Sposób zrealizowania tego punktu procedury będzie rzutował na następny punkt - jeśli szkołom będzie się udawało przyłączyć dane z RSPO, TERYTy będą wiarygodne.     * **Uwagi:​**\\ Sposób zrealizowania tego punktu procedury będzie rzutował na następny punkt - jeśli szkołom będzie się udawało przyłączyć dane z RSPO, TERYTy będą wiarygodne.
-  - **Wstępne dodanie szkół do bazy i zakutalizowanie ​informacji o typie placówki** +  - **Wstępne dodanie szkół do bazy i zaktualizowanie ​informacji o typie placówki** ​([[ewdprocedury_bazaszkol_wstepnyimport|szczegółowy opis]]) 
-    * **Obecnie realizowane przez [[ewdprocedury_bazaszkol_wstepnyimport|szczegółowy opis]]:** +    * Wygenerowanie w Excelu poleceń SQL INSERT i UPDATE i wywołanie ich na bazie. 
-      * Wygenerowanie w Excelu poleceń SQL INSERT i UPDATE i wywołanie ich na bazie. +  - **Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła** ​([[ewdprocedury_bazaszkol_teryt|szczegółowy opis]]) 
-    * **Docelowa implementacja:​**\\ <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">???</​span></​html>​ +    * Przepuszczenie przez skrypt PHP używany przez Mateusza do weryfikacji danych teleadresowych szkół z zamówień na arkusze egzaminacyjne. W wyniku powstaje CSV z proponowanymi TERYT-ami. 
-  - **Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła.** +    * Ręczną analizę rezultatów i rozwiązanie znalezionych problemów. 
-    * **Obecnie realizowane przez [[ewdprocedury_bazaszkol_teryt|szczegółowy opis]]:** +    * Wygenerowanie w Excel-u poleceń SQL UPDATE i dopisanie kodów TERYT do bazy. 
-      * Przepuszczenie przez skrypt PHP używany przez Mateusza do weryfikacji danych teleadresowych szkół z zamówień na arkusze egzaminacyjne. W wyniku powstaje CSV z proponowanymi TERYT-ami. +  - **Przypisanie szkołom informacji o⁠ wielkości miejscowości,​ w⁠ której znajduje się szkoła** ​([[ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc|szczegóły]]) 
-      * Ręczną analizę rezultatów i rozwiązanie znalezionych problemów. +    * Skrypt w R działający na danych z BDL. 
-      * Wygenerowanie w Excel-u poleceń SQL UPDATE i dopisanie kodów TERYT do bazy. +  ​- ​**Aktualizacja informacji o tym, dla których szkół powinny być pokazywane wskaźniki na stronie www**  
-    * **Docelowa implementacja:​**\\ <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">???</​span></​html>​ +    ​Jeśli w danym roku wskaźniki trzyletnie nie będą przeliczane wstecz, a podczas aktualizacji bazy szkół dokonano zmian dotyczących klasyfikacji szkół jako dla dorosłych, specjalnych czy przyszpitalnych,​ należy w oparciu o zaktualizowane dane nadać odpowiednie wartości kolumnie '​pomin'​ w tabeli '​wartosci_wskaznikow'​.
-  - **Przypisanie szkołom informacji o⁠ wielkości miejscowości,​ w⁠ której znajduje się szkoła.** +
-    * **Obecnie realizowane przez:​**\\ ​Skrypt w R działający na danych z BDL ([[ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc|szczegóły]])+
-    * **Docelowa implementacja:​**\\ <​html><​span style="​background-color:​ yellow;">???</​span></​html>​+
  
ewdprocedurybazaszkol.1406813515.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 15:31 przez zozlak