Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurybazaszkol

To jest stara wersja strony!


I. Aktualizacja bazy szkół

Opisane działania należy przeprowadzić oddzielnie dla gimnazjów, LO i⁠ T.

 1. Wyeksportowanie bazy szkół do plików arkusza kalkulacyjnego.
  • Obecnie realizowane przez:
   skrypt D:/Prace/EWD/dane/bazy szkół/pobieranie danych z bazy.r
  • Docelowa implementacja:
   Utworzenie funkcji pobierz_baze_szkol() w ramach biblioteki EWDdane.
 2. Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.
 3. Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:
  • Zadanie obejmuje:
   1. szukanie duplikatów kodów OKE (ze względu na nasze id), w⁠ tym w różnych latach;
   2. oględne sprawdzenie, czy 1)⁠ nazwa szkoły nie zawiera pełnego adresu (nie ma po co go tam duplikować), 2)⁠ czy w kolumnie ulica nie występuje aby nazwa miejscowości, 3)⁠ czy kody PNA przystają do wzorca dd-ddd;
   3. przyrównanie bazy po zmianach do zrzutu sprzed aktualizacji (z⁠ 1.).
  • Obecnie realizowane przez:
   skrypty D:/Prace/EWD/dane/bazy szkół/weryfikacja (gimn|LO|T).r
  • Docelowa implementacja:
   Utworzenie funkcji weryfikuj_baze_szkol() w ramach biblioteki EWDdane.
  • Uwagi:
   Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie SQL będzie raczej wymagało ręcznej roboty (która musi być przeprowadzona bardzo uważnie i⁠ z⁠ rozmysłem!).
  • [pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]
 4. Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.
  • Obecnie realizowane przez:
   obecnie nierealizowane;
  • Docelowa implementacja:
   Do pobierania RSPO - pakiet EWDrspo, pisany obecnie przez Grześka.
   Samo łączenie - ???.
  • Uwagi:
   Sposób zrealizowania tego punktu procedury będzie rzutował na następny punkt - jeśli szkołom będzie się udawało przyłączyć dane z RSPO, TERYTy będą wiarygodne.
 5. Wstępne dodanie szkół do bazy i zakutalizowanie informacji o typie placówki
  • Obecnie realizowane przez szczegółowy opis:
   • Wygenerowanie w Excelu poleceń SQL INSERT i UPDATE i wywołanie ich na bazie.
  • Docelowa implementacja:
   ???
 6. Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła.
  • Obecnie realizowane przez szczegółowy opis:
   • Przepuszczenie przez skrypt PHP używany przez Mateusza do weryfikacji danych teleadresowych szkół z zamówień na arkusze egzaminacyjne. W wyniku powstaje CSV z proponowanymi TERYT-ami.
   • Ręczną analizę rezultatów i rozwiązanie znalezionych problemów.
   • Wygenerowanie w Excel-u poleceń SQL UPDATE i dopisanie kodów TERYT do bazy.
  • Docelowa implementacja:
   ???
 7. Przypisanie szkołom informacji o⁠ wielkości miejscowości, w⁠ której znajduje się szkoła.
  • Obecnie realizowane przez:
   obecnie nierealizowane;
   rozwiązanie stosowane kiedyś, bazujące nie na informacjach z plików egzaminacyjnych, ale na podłączaniu informacji z BDLu na podstawie TERYTu gminy i⁠ ew. nazwy miejscowości: D:/Prace/EWD/dane/gimnazjum/źródła/lokalizacja.r
  • Docelowa implementacja:
   ???
ewdprocedurybazaszkol.1406797034.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 10:57 przez zozlak