Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurybazaszkol

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
ewdprocedurybazaszkol [2015/08/04 02:30]
t.zoltak
ewdprocedurybazaszkol [2016/02/26 15:16]
t.zoltak
Linia 7: Linia 7:
     * **Wcześniejsze rozwiązania:​**\\ skrypt R ([[ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol|szczegóły]]) na podstawie pierwowzoru:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​pobieranie danych z bazy.r</​span></​html>​.     * **Wcześniejsze rozwiązania:​**\\ skrypt R ([[ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol|szczegóły]]) na podstawie pierwowzoru:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​pobieranie danych z bazy.r</​span></​html>​.
   - **Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.**   - **Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.**
 +    - [[bazaszkolbledyLista znanych błędów]] (niescalonych szkół, które trzeba połączyć).
   - **Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:​**   - **Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:​**
     * **Zadanie obejmuje:​** ​     * **Zadanie obejmuje:​** ​
Linia 14: Linia 15:
     * **Realizowane przez:**\\ funkcja <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-face: monospace;">​weryfikuj_baze_szkol()</​span></​html>​ w ramach biblioteki [[ewdpakiety#​EWDdane]].     * **Realizowane przez:**\\ funkcja <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-face: monospace;">​weryfikuj_baze_szkol()</​span></​html>​ w ramach biblioteki [[ewdpakiety#​EWDdane]].
     * **Wcześniejsze rozwiązania:​**\\ skrypt R ([[ewdprocedury_weryfikacja_bazy_szkol|szczegóły]]) na podstawie pierwowzorów:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​weryfikacja (gimn|LO|T).r</​span></​html>​.     * **Wcześniejsze rozwiązania:​**\\ skrypt R ([[ewdprocedury_weryfikacja_bazy_szkol|szczegóły]]) na podstawie pierwowzorów:​ <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​D:/​Prace/​EWD/​dane/​bazy szkół/​weryfikacja (gimn|LO|T).r</​span></​html>​.
-    * **Uwagi:​**\\ Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie SQL będzie raczej ​wymagało ręcznej ​roboty (która musi być przeprowadzona bardzo ​uważnie i⁠ z⁠ rozmysłem!).+    * **Uwagi:​**\\ Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie wymaga ręcznej, *uważnej* roboty (szczęśliwie odpowiednie klucze obce w bazie mają //ON UPDATE CASCADE//, co znacznie ułatwia sprawę):<code sql>​BEGIN;​ 
 +-- przepięcie wyników egzaminacyjnych uczniów 
 +UPDATE dane_osobowe.testy_obserwacje SET id_szkoly = {powinno_być} WHERE id_szkoly = {jest} AND id_testu IN (SELECT id_testu FROM testy JOIN arkusze USING (arkusz) WHERE extract(year FROM data_egzaminu) = {korygowany_rok});​ 
 +-- przepięcie danych adresowych szkoły 
 +UPDATE szkoly_dane SET id_szkoly = {powinno_być} WHERE id_szkoly = {jest} AND rok = {korygowany_rok};​ 
 +-- usunięcie niepotrzebnej szkoły 
 +DELETE FROM szkoly WHERE id_szkoly = {jest}; 
 +COMMIT; 
 +</​code>​
     * <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​[pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]</​span></​html>​     * <​html><​span style="​color:​ darkblue; font-style: italic;">​[pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]</​span></​html>​
   - **Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.**   - **Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.**
ewdprocedurybazaszkol.txt · ostatnio zmienione: 2016/09/08 12:51 przez t.zoltak