Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedurybazaszkol

II. Aktualizacja bazy szkół

Opisane działania należy przeprowadzić oddzielnie dla gimnazjów, LO i⁠ T.

 1. Wyeksportowanie bazy szkół do plików arkusza kalkulacyjnego.
  • Realizowane przez:
   funkcja pobierz_baze_szkol() w ramach biblioteki EWDdane
  • Wcześniejsze rozwiązania:
   skrypt R (szczegóły) na podstawie pierwowzoru: D:/Prace/EWD/dane/bazy szkół/pobieranie danych z bazy.r.
 2. Ręczna aktualizacja przeprowadzana na plikach arkusza kalkulacyjnego przez Annę.
  1. Lista znanych błędów (niescalonych szkół, które trzeba połączyć).
 3. Weryfikacja spójności bazy po poprawkach:
  • Zadanie obejmuje:
   1. szukanie duplikatów kodów OKE (ze względu na nasze id), w⁠ tym w różnych latach;
   2. oględne sprawdzenie, czy 1)⁠ nazwa szkoły nie zawiera pełnego adresu (nie ma po co go tam duplikować), 2)⁠ czy w kolumnie ulica nie występuje aby nazwa miejscowości, 3)⁠ czy kody PNA przystają do wzorca dd-ddd;
   3. przyrównanie bazy po zmianach do zrzutu sprzed aktualizacji (z⁠ 1.).
  • Realizowane przez:
   funkcja weryfikuj_baze_szkol() w ramach biblioteki EWDdane.
  • Wcześniejsze rozwiązania:
   skrypt R (szczegóły) na podstawie pierwowzorów: D:/Prace/EWD/dane/bazy szkół/weryfikacja (gimn|LO|T).r.
  • Uwagi:
   Jeśli zaszły zmiany w⁠ przypisaniu id OKE do naszego id w⁠ latach ubiegłych (skrypty zwracają listę takich zmian, które wykryją), naniesienie takich zmian w⁠ bazie wymaga ręcznej, *uważnej* roboty (szczęśliwie odpowiednie klucze obce w bazie mają ON UPDATE CASCADE, co znacznie ułatwia sprawę):
   BEGIN;
   -- przepięcie wyników egzaminacyjnych uczniów
   UPDATE dane_osobowe.testy_obserwacje SET id_szkoly = {powinno_być} WHERE id_szkoly = {jest} AND id_testu IN (SELECT id_testu FROM testy JOIN arkusze USING (arkusz) WHERE EXTRACT(YEAR FROM data_egzaminu) = {korygowany_rok});
   -- przepięcie danych adresowych szkoły
   UPDATE szkoly_dane SET id_szkoly = {powinno_być} WHERE id_szkoly = {jest} AND rok = {korygowany_rok};
   -- usunięcie niepotrzebnej szkoły
   DELETE FROM szkoly WHERE id_szkoly = {jest};
   COMMIT;
  • [pkt 2.-3. powtarzać w⁠ kółko do osiągnięcia zadowalających rezultatów]
 4. Przyłączenie do bazy informacji z RSPO.
  • Obecnie realizowane przez:
   obecnie nierealizowane (sprawa rozbija się o to, że w praktyce nie daje się pozyskać REGONów z OKE);
  • Docelowa implementacja:
   Do pobierania RSPO - pakiet EWDrspo.
   Samo łączenie - ???.
  • Uwagi:
   Sposób zrealizowania tego punktu procedury będzie rzutował na następny punkt - jeśli szkołom będzie się udawało przyłączyć dane z RSPO, TERYTy będą wiarygodne.
 5. Wstępne dodanie szkół do bazy i zaktualizowanie informacji o typie placówki (szczegółowy opis)
  • Wygenerowanie w Excelu poleceń SQL INSERT i UPDATE i wywołanie ich na bazie.
 6. Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła (szczegółowy opis)
  • Przepuszczenie przez skrypt PHP używany przez Mateusza do weryfikacji danych teleadresowych szkół z zamówień na arkusze egzaminacyjne. W wyniku powstaje CSV z proponowanymi TERYT-ami.
  • Ręczną analizę rezultatów i rozwiązanie znalezionych problemów.
  • Wygenerowanie w Excel-u poleceń SQL UPDATE i dopisanie kodów TERYT do bazy.
 7. Przypisanie szkołom informacji o⁠ wielkości miejscowości, w⁠ której znajduje się szkoła (szczegóły)
  • Skrypt w R działający na danych z BDL.
 8. Aktualizacja informacji o tym, dla których szkół powinny być pokazywane wskaźniki na stronie www
  • Jeśli w danym roku wskaźniki trzyletnie nie będą przeliczane wstecz, a podczas aktualizacji bazy szkół dokonano zmian dotyczących klasyfikacji szkół jako dla dorosłych, specjalnych czy przyszpitalnych, należy w oparciu o zaktualizowane dane nadać odpowiednie wartości kolumnie 'pomin' w tabeli 'wartosci_wskaznikow'.
ewdprocedurybazaszkol.txt · ostatnio zmienione: 2016/09/08 12:51 przez t.zoltak