Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol

To jest stara wersja strony!


Eksport z bazy danych o szkołach

rodzajSzkoly = "gimn."	# "gimn."|"LO"|"LP"|"T"
plikWyjscie="baza gimn.csv" # dostosować
zrodloODBC = "EWD"      # dostosować

library(RODBCext)
setwd("setwd("~/Desktop/")


dozwoloneRodzaje = c("gimn.", "LO", "LP", "T")
przyrostki    = c("g"  , "lo", "lo", "t")
if (rodzajSzkoly %in% dozwoloneRodzaje) {
 przyr = przyrostki[dozwoloneRodzaje == rodzajSzkoly]
 p = odbcConnect(zrodloODBC)
 szkoly = sqlExecute(
  p,
  "SELECT rok, id_szkoly AS id_szkoly_strona, id_szkoly_ewd AS id_?, id_szkoly_oke AS kod_?,
   typ_szkoly, publiczna, dla_doroslych, specjalna, przyszpitalna,
   nazwa, adres, miejscowosc, pna, poczta, wielkosc_miejscowosci AS l_mieszk,
   id_wojewodztwa AS wojewodztwo, id_powiatu AS powiat, id_gminy AS gmina,
   matura_miedzynarodowa AS ib
  FROM (SELECT * FROM szkoly WHERE typ_szkoly= ?) AS szkoly
   JOIN szkoly_dane USING (id_szkoly)
  WHERE id_szkoly > 0 AND rok > 2005
  ORDER BY id_szkoly_ewd, rok;",
  przyr, przyr, rodzajSzkoly
  fetch=T, stringsAsFactors=F
 )
 odbcClose(baza)
 
 if (rodzajSzkoly=="gimn.") szkoly = szkoly[, names(szkoly) != "ib"]
 for (i in 1:ncol(szkoly)) {
  if (all(unique(szkoly[!is.na(szkoly[, i]), i]) %in% c(0,1))) {
   szkoly[, i] = c(FALSE, TRUE)[szkoly[, i] + 1]
  }
 }
}


ewdprocedury_pobieranie_bazy_szkol.1406827384.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 19:23 przez t.zoltak