Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_teryt

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedury_bazaszkol_teryt [2014/07/31 11:12]
zozlak
ewdprocedury_bazaszkol_teryt [2015/08/16 11:24] (aktualna)
zozlak
Linia 1: Linia 1:
 ====== Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła ====== ====== Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła ======
  
-  - **Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy)** \\ Ustawienia:+  - **Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy)** ​\\ [[rozpoznawanie_teryt|Co robi skrypt weryfikatora?​]] ​\\ Ustawienia:
     * ''​CZYNNOSCI:​ array('​teryt',​ '​zrzut'​)''​     * ''​CZYNNOSCI:​ array('​teryt',​ '​zrzut'​)''​
     * ''​POPRAW_BAZE:​ true''​     * ''​POPRAW_BAZE:​ true''​
     * ''​SZKOLY_Z_BAZY:​ array('​rokOd'​=>​ROK,​ '​rokDo'​=>​ROK)''​     * ''​SZKOLY_Z_BAZY:​ array('​rokOd'​=>​ROK,​ '​rokDo'​=>​ROK)''​
-    * ''​TEST_ZAPISUtrue''​+    * ''​ZAPISUfalse''​
     * ''​RODZAJ_EGZAMINU'':​ stosownie do kategorii szkół: ''​sprawdzian/​egzamin gimnazjalny/​matura''​     * ''​RODZAJ_EGZAMINU'':​ stosownie do kategorii szkół: ''​sprawdzian/​egzamin gimnazjalny/​matura''​
       * Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów).       * Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów).
 +    * ''​PREFIKS_PLIKOW'':​ bez znaczenia - korzystamy tylko ze szkół w bazie
   - **Przejrzeć wyniki punktu 1. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych.**   - **Przejrzeć wyniki punktu 1. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych.**
     * Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne mapowania do funkcji Teryt::​aktualizujTeryt().     * Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne mapowania do funkcji Teryt::​aktualizujTeryt().
Linia 14: Linia 15:
     * generując INSERT-y w Excel-u (można skopiować z pliku z poprzedniego roku);     * generując INSERT-y w Excel-u (można skopiować z pliku z poprzedniego roku);
     * wywoływać w transakcji!     * wywoływać w transakcji!
-  - **Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły TERYT:​**<​code>​select ​+  - **Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły TERYT:​**<​code>​SELECT ​
  typ_szkoly,​ id_szkoly, ​  typ_szkoly,​ id_szkoly, ​
- sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11,  + sd1.id_wojewodztwa*10000 + sd1.id_powiatu*100 + sd1.id_gminy as teryt12,  
- sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12,  + sd2.id_wojewodztwa*10000 + sd2.id_powiatu*100 + sd2.id_gminy as teryt13,  
- sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy as teryt13+ sd3.id_wojewodztwa*10000 + sd3.id_powiatu*100 + sd3.id_gminy as teryt14
- sd11.id_szkoly_oke as oke11+ sd1.id_szkoly_oke as oke12
- sd12.id_szkoly_oke as oke12+ sd2.id_szkoly_oke as oke13
- sd13.id_szkoly_oke as oke13 + sd3.id_szkoly_oke as oke14 
-from +FROM
  szkoly ​  szkoly ​
- join szkoly_dane ​sd11 using(id_szkoly)  + join szkoly_dane ​sd1 using(id_szkoly)  
- join szkoly_dane ​sd12 using(id_szkoly)  + join szkoly_dane ​sd2 using(id_szkoly)  
- join szkoly_dane ​sd13 using(id_szkoly)  + join szkoly_dane ​sd3 using(id_szkoly)  
-where  +WHERE 
- sd13.rok=2013 and sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011 + sd3.rok = 2014 and sd2.rok = 2013 and sd1.rok = 2012 
- and sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy<>​sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy  + AND sd3.id_wojewodztwa*10000 + sd3.id_powiatu*100 + sd3.id_gminy <> ​sd2.id_wojewodztwa*10000 + sd2.id_powiatu*100 + sd2.id_gminy  
- and typ_szkoly='​gimn.'​ + AND typ_szkoly = '​gimn.'​ 
-order by  +ORDER BY 
- typ_szkoly,​ sd12.id_wojewodztwa,​ sd12.id_powiatu,​ sd12.id_gminy + typ_szkoly, ​sd2.id_wojewodztwa, ​sd2.id_powiatu, ​sd2.id_gminy 
-+;</​code>​Jeśli trzeba, to ręcznie poprawić niezgodności.
- +
-select  +
- typ_szkoly,​ id_szkoly,  +
- sd10.id_wojewodztwa*10000+sd10.id_powiatu*100+sd10.id_gminy as teryt10,  +
- sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11,  +
- sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12, +
- sd10.id_szkoly_oke as oke10, +
- sd11.id_szkoly_oke as oke11, +
- sd12.id_szkoly_oke as oke12 +
-from  +
- szkoly  +
- join szkoly_dane sd10 using(id_szkoly)  +
- join szkoly_dane sd11 using(id_szkoly)  +
- join szkoly_dane sd12 using(id_szkoly)  +
-where  +
- sd12.rok=2012 ​and sd11.rok=2011 and sd10.rok=2010 +
- and sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy<>​sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy  +
- and typ_szkoly='​gimn.'​ +
-order by  +
- typ_szkoly, ​sd11.id_wojewodztwa, ​sd11.id_powiatu, ​sd11.id_gminy +
-;</​code>​+
   - **Odtworzyć na tablicy "​szkoly_dane"​ ograniczenie:​** <​code>​ALTER TABLE szkoly_dane ADD CHECK (   - **Odtworzyć na tablicy "​szkoly_dane"​ ograniczenie:​** <​code>​ALTER TABLE szkoly_dane ADD CHECK (
-id_szkoly < 0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL +  ​id_szkoly < 0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL 
-OR id_szkoly >= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL)</​code>​+  OR id_szkoly >= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL 
 +);</​code>​
  
ewdprocedury_bazaszkol_teryt.1406797934.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 11:12 przez zozlak