Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_teryt

To jest stara wersja strony!


Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła

 1. Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy)
  Ustawienia:
  • CZYNNOSCI: array('teryt', 'zrzut')
  • POPRAW_BAZE: true
  • SZKOLY_Z_BAZY: array('rokOd'⇒ROK, 'rokDo'⇒ROK)
  • TEST_ZAPISU: true
  • RODZAJ_EGZAMINU: stosownie do kategorii szkół: sprawdzian/egzamin gimnazjalny/matura
   • Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów).
 2. Przejrzeć wyniki punktu 1. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych.
  • Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne mapowania do funkcji Teryt::aktualizujTeryt().
  • W sytuacjach wątpliwych posiłkować się TERYT-em z poprzednich lat i mapą.
 3. Zaktualizować bazę o uzgodnione TERYT-y szkół
  • generując INSERT-y w Excel-u (można skopiować z pliku z poprzedniego roku);
  • wywoływać w transakcji!
 4. Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły TERYT:
  select 
  	typ_szkoly, id_szkoly, 
  	sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11, 
  	sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12, 
  	sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy as teryt13,
  	sd11.id_szkoly_oke as oke11,
  	sd12.id_szkoly_oke as oke12,
  	sd13.id_szkoly_oke as oke13
  from 
  	szkoly 
  	join szkoly_dane sd11 using(id_szkoly) 
  	join szkoly_dane sd12 using(id_szkoly) 
  	join szkoly_dane sd13 using(id_szkoly) 
  where 
  	sd13.rok=2013 and sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011
  	and sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy<>sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy 
  	and typ_szkoly='gimn.'
  order by 
  	typ_szkoly, sd12.id_wojewodztwa, sd12.id_powiatu, sd12.id_gminy
  ;
  
  select 
  	typ_szkoly, id_szkoly, 
  	sd10.id_wojewodztwa*10000+sd10.id_powiatu*100+sd10.id_gminy as teryt10, 
  	sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11, 
  	sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12,
  	sd10.id_szkoly_oke as oke10,
  	sd11.id_szkoly_oke as oke11,
  	sd12.id_szkoly_oke as oke12
  from 
  	szkoly 
  	join szkoly_dane sd10 using(id_szkoly) 
  	join szkoly_dane sd11 using(id_szkoly) 
  	join szkoly_dane sd12 using(id_szkoly) 
  where 
  	sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011 and sd10.rok=2010
  	and sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy<>sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy 
  	and typ_szkoly='gimn.'
  order by 
  	typ_szkoly, sd11.id_wojewodztwa, sd11.id_powiatu, sd11.id_gminy
  ;
 5. Odtworzyć na tablicy „szkoly_dane” ograniczenie:
  ALTER TABLE szkoly_dane ADD CHECK (
  id_szkoly < 0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL
  OR id_szkoly >= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL)
ewdprocedury_bazaszkol_teryt.1406797934.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 11:12 przez zozlak