Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_teryt

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedury_bazaszkol_teryt [2014/07/31 11:05]
zozlak utworzono
ewdprocedury_bazaszkol_teryt [2015/08/16 11:24] (aktualna)
zozlak
Linia 1: Linia 1:
 ====== Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła ====== ====== Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła ======
  
-4. Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą ​ +  - **Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy)** \\ [[rozpoznawanie_teryt|Co robi skrypt weryfikatora?​]] \\ Ustawienia
- weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy) - ustawienia+    * ''​CZYNNOSCI: array('​teryt',​ '​zrzut'​)''​ 
- - CZYNNOSCI: array('​teryt',​ '​zrzut'​) +    * ''​POPRAW_BAZE:​ true''​ 
- - POPRAW_BAZE:​ true +    * ''​SZKOLY_Z_BAZY:​ array('​rokOd'​=>​ROK,​ '​rokDo'​=>​ROK)''​ 
- - SZKOLY_Z_BAZY:​ array('​rokOd'​=>​ROK,​ '​rokDo'​=>​ROK) +    * ''​ZAPISUfalse''​ 
- - TEST_ZAPISUtrue +    * ''​RODZAJ_EGZAMINU''​: stosownie do kategorii szkół: ''​sprawdzian/egzamin gimnazjalny/​matura'
- - RODZAJ_EGZAMINU:​ stosownie do kategorii szkół: +      ​* ​Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów). 
- 'sprawdzian'/'egzamin gimnazjalny'/'matura'​ +    * ''​PREFIKS_PLIKOW'':​ bez znaczenia - korzystamy tylko ze szkół w bazie 
- Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego +  - **Przejrzeć wyniki punktu ​1. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych.** 
- weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów). +    ​Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne mapowania do funkcji Teryt::​aktualizujTeryt(). 
- +    ​W sytuacjach wątpliwych posiłkować się TERYT-em z poprzednich lat i mapą. 
-5. Przejrzeć wyniki punktu ​4. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy ​ +  - **Zaktualizować bazę o uzgodnione TERYT-y szkół** 
-    ​TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych.  +    * generując INSERT-y w Excel-u (można skopiować z pliku z poprzedniego roku); 
-    ​- Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów ​ +    * wywoływać w transakcji! 
-    szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne ​ +  - **Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły ​TERYT:**<code>SELECT ​
-    mapowania do funkcji Teryt::​aktualizujTeryt() +
-    ​- W sytuacjach wątpliwych posiłkować się TERYT-em z poprzednich lat +
-        ​i mapą. +
- +
-6. Zaktualizować bazę o uzgodnione TERYT-y szkół +
- +
-7. Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły ​teryt (patrz zapytania +
- na końcu pliku). +
- +
-8. Odtworzyć na tablicy "​szkoly_dane"​ ograniczenie: +
- CHECK (id_szkoly ​0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL OR id_szkoly ​>= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL) +
-  +
--------------------------------------------------------------------------------  +
-  +
-select ​+
  typ_szkoly,​ id_szkoly, ​  typ_szkoly,​ id_szkoly, ​
- sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11,  + sd1.id_wojewodztwa*10000 + sd1.id_powiatu*100 + sd1.id_gminy as teryt12,  
- sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12,  + sd2.id_wojewodztwa*10000 + sd2.id_powiatu*100 + sd2.id_gminy as teryt13,  
- sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy as teryt13+ sd3.id_wojewodztwa*10000 + sd3.id_powiatu*100 + sd3.id_gminy as teryt14
- sd11.id_szkoly_oke as oke11+ sd1.id_szkoly_oke as oke12
- sd12.id_szkoly_oke as oke12+ sd2.id_szkoly_oke as oke13
- sd13.id_szkoly_oke as oke13 + sd3.id_szkoly_oke as oke14 
-from +FROM
  szkoly ​  szkoly ​
- join szkoly_dane ​sd11 using(id_szkoly)  + join szkoly_dane ​sd1 using(id_szkoly)  
- join szkoly_dane ​sd12 using(id_szkoly)  + join szkoly_dane ​sd2 using(id_szkoly)  
- join szkoly_dane ​sd13 using(id_szkoly)  + join szkoly_dane ​sd3 using(id_szkoly)  
-where  +WHERE 
- sd13.rok=2013 and sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011 + sd3.rok = 2014 and sd2.rok = 2013 and sd1.rok = 2012 
- and sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy<>​sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy  + AND sd3.id_wojewodztwa*10000 + sd3.id_powiatu*100 + sd3.id_gminy <> ​sd2.id_wojewodztwa*10000 + sd2.id_powiatu*100 + sd2.id_gminy  
- and typ_szkoly='​gimn.'​ + AND typ_szkoly = '​gimn.'​ 
-order by  +ORDER BY 
- typ_szkoly, ​sd12.id_wojewodztwa, ​sd12.id_powiatu, ​sd12.id_gminy + typ_szkoly, ​sd2.id_wojewodztwa, ​sd2.id_powiatu, ​sd2.id_gminy 
-;+;</​code>​Jeśli trzeba, to ręcznie poprawić niezgodności. 
 +  - **Odtworzyć na tablicy "​szkoly_dane"​ ograniczenie:​** <​code>​ALTER TABLE szkoly_dane ADD CHECK ( 
 +  id_szkoly < 0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL 
 +  OR id_szkoly >= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL 
 +);</​code>​
  
-select ​ 
- typ_szkoly,​ id_szkoly, ​ 
- sd10.id_wojewodztwa*10000+sd10.id_powiatu*100+sd10.id_gminy as teryt10, ​ 
- sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11, ​ 
- sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12, 
- sd10.id_szkoly_oke as oke10, 
- sd11.id_szkoly_oke as oke11, 
- sd12.id_szkoly_oke as oke12 
-from  
- szkoly ​ 
- join szkoly_dane sd10 using(id_szkoly) ​ 
- join szkoly_dane sd11 using(id_szkoly) ​ 
- join szkoly_dane sd12 using(id_szkoly) ​ 
-where  
- sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011 and sd10.rok=2010 
- and sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy<>​sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy ​ 
- and typ_szkoly='​gimn.'​ 
-order by  
- typ_szkoly,​ sd11.id_wojewodztwa,​ sd11.id_powiatu,​ sd11.id_gminy 
-; 
ewdprocedury_bazaszkol_teryt.1406797549.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 11:05 przez zozlak