Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_teryt

To jest stara wersja strony!


Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła

4. Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą

weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy) - ustawienia:
-	CZYNNOSCI: array('teryt', 'zrzut')
-	POPRAW_BAZE: true
-	SZKOLY_Z_BAZY: array('rokOd'=>ROK, 'rokDo'=>ROK)
-	TEST_ZAPISU: true
-	RODZAJ_EGZAMINU: stosownie do kategorii szkół:
		'sprawdzian'/'egzamin gimnazjalny'/'matura'
Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego
weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów).

5. Przejrzeć wyniki punktu 4. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy

  TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych. 
  -	Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów 
  	szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne 
  	mapowania do funkcji Teryt::aktualizujTeryt()
  -	W sytuacjach wątpliwych posiłkować się TERYT-em z poprzednich lat
      i mapą.

6. Zaktualizować bazę o uzgodnione TERYT-y szkół

7. Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły teryt (patrz zapytania

na końcu pliku).

8. Odtworzyć na tablicy „szkoly_dane” ograniczenie:

	CHECK (id_szkoly < 0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL OR id_szkoly >= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL)
	

——————————————————————————-

select

typ_szkoly, id_szkoly, 
sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11, 
sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12, 
sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy as teryt13,
sd11.id_szkoly_oke as oke11,
sd12.id_szkoly_oke as oke12,
sd13.id_szkoly_oke as oke13

from

szkoly 
join szkoly_dane sd11 using(id_szkoly) 
join szkoly_dane sd12 using(id_szkoly) 
join szkoly_dane sd13 using(id_szkoly) 

where

sd13.rok=2013 and sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011
and sd13.id_wojewodztwa*10000+sd13.id_powiatu*100+sd13.id_gminy<>sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy 
and typ_szkoly='gimn.'

order by

typ_szkoly, sd12.id_wojewodztwa, sd12.id_powiatu, sd12.id_gminy

;

select

typ_szkoly, id_szkoly, 
sd10.id_wojewodztwa*10000+sd10.id_powiatu*100+sd10.id_gminy as teryt10, 
sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy as teryt11, 
sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy as teryt12,
sd10.id_szkoly_oke as oke10,
sd11.id_szkoly_oke as oke11,
sd12.id_szkoly_oke as oke12

from

szkoly 
join szkoly_dane sd10 using(id_szkoly) 
join szkoly_dane sd11 using(id_szkoly) 
join szkoly_dane sd12 using(id_szkoly) 

where

sd12.rok=2012 and sd11.rok=2011 and sd10.rok=2010
and sd12.id_wojewodztwa*10000+sd12.id_powiatu*100+sd12.id_gminy<>sd11.id_wojewodztwa*10000+sd11.id_powiatu*100+sd11.id_gminy 
and typ_szkoly='gimn.'

order by

typ_szkoly, sd11.id_wojewodztwa, sd11.id_powiatu, sd11.id_gminy

;

ewdprocedury_bazaszkol_teryt.1406797549.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 11:05 przez zozlak