Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_teryt

Weryfikacja informacji o kodzie TERYT gminy, w⁠ której znajduje się szkoła

 1. Dokonać ponownego przydzielenia kodów TERYT szkołom w bazie za pomocą weryfikatora baz szkół (odpalonego tylko na szkołach z bazy)
  Co robi skrypt weryfikatora?
  Ustawienia:
  • CZYNNOSCI: array('teryt', 'zrzut')
  • POPRAW_BAZE: true
  • SZKOLY_Z_BAZY: array('rokOd'⇒ROK, 'rokDo'⇒ROK)
  • ZAPISU: false
  • RODZAJ_EGZAMINU: stosownie do kategorii szkół: sprawdzian/egzamin gimnazjalny/matura
   • Pamiętać o usunięciu plików zamówień na arkusze z katalogu roboczego weryfikatora (inaczej sypnie błędami duplikatów).
  • PREFIKS_PLIKOW: bez znaczenia - korzystamy tylko ze szkół w bazie
 2. Przejrzeć wyniki punktu 1. zwracając uwagę na niezgodności pomiędzy TERYT-ami z kodów OKE i z kodów pocztowych.
  • Jeśli widać niezgodności wynikające z opóźnień w aktualizacji kodów szkół przez OKE po zmianach w strukturze JST, to dopisać stosowne mapowania do funkcji Teryt::aktualizujTeryt().
  • W sytuacjach wątpliwych posiłkować się TERYT-em z poprzednich lat i mapą.
 3. Zaktualizować bazę o uzgodnione TERYT-y szkół
  • generując INSERT-y w Excel-u (można skopiować z pliku z poprzedniego roku);
  • wywoływać w transakcji!
 4. Sprawdzić szkoły, które w ostatnich latach zmieniły TERYT:
  SELECT 
  	typ_szkoly, id_szkoly, 
  	sd1.id_wojewodztwa*10000 + sd1.id_powiatu*100 + sd1.id_gminy as teryt12, 
  	sd2.id_wojewodztwa*10000 + sd2.id_powiatu*100 + sd2.id_gminy as teryt13, 
  	sd3.id_wojewodztwa*10000 + sd3.id_powiatu*100 + sd3.id_gminy as teryt14,
  	sd1.id_szkoly_oke as oke12,
  	sd2.id_szkoly_oke as oke13,
  	sd3.id_szkoly_oke as oke14
  FROM
  	szkoly 
  	join szkoly_dane sd1 using(id_szkoly) 
  	join szkoly_dane sd2 using(id_szkoly) 
  	join szkoly_dane sd3 using(id_szkoly) 
  WHERE
  	sd3.rok = 2014 and sd2.rok = 2013 and sd1.rok = 2012
  	AND sd3.id_wojewodztwa*10000 + sd3.id_powiatu*100 + sd3.id_gminy <> sd2.id_wojewodztwa*10000 + sd2.id_powiatu*100 + sd2.id_gminy 
  	AND typ_szkoly = 'gimn.'
  ORDER BY
  	typ_szkoly, sd2.id_wojewodztwa, sd2.id_powiatu, sd2.id_gminy
  ;

  Jeśli trzeba, to ręcznie poprawić niezgodności.

 5. Odtworzyć na tablicy „szkoly_dane” ograniczenie:
  ALTER TABLE szkoly_dane ADD CHECK (
   id_szkoly < 0 AND id_wojewodztwa IS NULL AND id_powiatu IS NULL AND id_gminy IS NULL AND id_szkoly_oke IS NULL
   OR id_szkoly >= 0 AND id_wojewodztwa IS NOT NULL AND id_powiatu IS NOT NULL AND id_gminy IS NOT NULL AND id_szkoly_oke IS NOT NULL
  );
ewdprocedury_bazaszkol_teryt.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/16 11:24 przez zozlak