Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc [2015/05/26 21:10]
t.zoltak [Przypisywanie szkołom liczby mieszkańców w miejscowości]
ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc [2018/10/10 08:01] (aktualna)
zozlak [Pobieranie danych z BDL]
Linia 31: Linia 31:
  
 http://​stat.gov.pl/​bdl http://​stat.gov.pl/​bdl
-  * dane roczne ​-> ludność -> stan ludności ​i prognozy ​-> ludność wg grup wieku i płci +  * dane wg dziedzin ​-> ludność -> stan ludności -> ludność wg grup wieku i płci 
-  * //wybór jednostek terytorialnych wg poziomu NTS//: //gminy miejskie, miasta w gminach miejsko-wiejskich//​+  * //wybór jednostek terytorialnych ​(aktualnie pod przyciskiem *zaznacz*) ​wg poziomu NTS//: //gminy miejskie, miasta w gminach miejsko-wiejskich//​
   * //wiek//: //​ogółem//​   * //wiek//: //​ogółem//​
   * //płeć//: //​ogółem//​   * //płeć//: //​ogółem//​
Linia 56: Linia 56:
  
 dane = read.csv2(plikDanych,​ stringsAsFactors=F) dane = read.csv2(plikDanych,​ stringsAsFactors=F)
-dane$teryt = as.numeric(paste0(substring(dane$teryt,​ 2, 3), substring(dane$teryt,​ 6, 9)))+#dane$teryt = as.numeric(paste0(substring(dane$teryt,​ 2, 3), substring(dane$teryt,​ 6, 9))) 
 +dane$teryt = as.integer(substring(dane$teryt,​ 1, 6))
 dane$miasto = sub('​[*]',​ '',​ dane$miasto) dane$miasto = sub('​[*]',​ '',​ dane$miasto)
 dane$miasto = sub('​[(][0-9][)]',​ '',​ dane$miasto) dane$miasto = sub('​[(][0-9][)]',​ '',​ dane$miasto)
ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc.1432667437.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/05/26 21:10 przez t.zoltak